© NOSO

Hvorfor skal ikke ny NOSO-sjef ansettes på åremål?

Åpent brev til styret i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) v/direktør Tor Lægreid.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Norsk Operasangerforbund(NOSF)ser med undring på at styret har utlyst stillingen som operasjef som en fast stilling. I Norge er det kutyme at operasjefene er ansatt på åremål, i dette tilfelle 4 år, dette for å sikre en levende kunstinstitusjon gjennom fornyelse og forandring. Slik vi forstår det, har operasjefen i NOSO et overordnet ansvar for operavirksomheten – både kunstnerisk og profilmessig utvikling, budsjettering, produksjonsledelse og overordnet ansvar for produksjonene fra gjennomføring til evaluering. I tillegg observerer vi at den sittende operasjefen også skal regissere den kommende produksjon, «Ariadne auf Naxos».
NOSF mener på prinsipielt grunnlag at kunstneriske lederstillinger i norske kulturinstitusjoner bør være åremålsstillinger. Dette må til for å sikre en sunn kunstnerisk utvikling i institusjonen, i tillegg vil en da også unngå å komme i en situasjon hvor kunstnerisk stagnasjon og fastlåste mønstre uunngåelig vil måtte komme. Personen som besitter operasjefstolen er en premissleverandør for den kunstneriske utviklingen i et operakompani, og vil ha en avgjørende innflytelse på de kunstneriske og strategiske valgene kompaniet tar. Operasjefens beslutninger vil også kunne få stor ringvirkning for musikk – og operamiljøet utenfor selve organisasjonen. NOSF kjenner ikke til forhold som tilsier at kunstneriske lederstillinger bør lyses ut som faste stillinger.
NOSF vil be om en særskilt redegjørelse fra NOSO om bakgrunnen for beslutningen om å omgjøre dagens operasjefstilling fra åremål til fast. NOSF er ikke kjent med at det foreligger særlige årsaker i NOSO som tilsier en slik radikal beslutning.
Vi er kjent med at det blant musikere, dirigenter og sangere i Norge har kommet reaksjoner på utlysningen, men mange er tilbakeholdne med å reise kritikk av frykt for at dette kan ødelegge for fremtidige engasjementer i NOSO.
Mvh
Mette Bjærang Pedersen, leder Norsk Operasangerforbund
Les svar fra NOSO her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev