Sildajazz ,mobil 2

Om å betale fritiden sin selv

Lotteritilsynet slår fast at lotteriloven ikke omfatter kor med medlemmer over 18 år. Argumentet er at voksne må betale for sine egne fritidsaktiviteter, melder Norges korforbund i dette intervjuet som de har sendt Ballade.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Tore Bell i Lotteritilsynet sier at selv om rommet for skjønn varierer fra kommune til kommune, er lovteksten klar i sitt innhold. Kor regnes ikke som humanitær og samfunnsnyttig virksomhet.

–Kor med voksne medlemmer skal drive utstrakt sosial virksomhet dersom den skal godkjennes som lotteriverdig. Da snakker vi om samfunnsmessig virksomhet de fleste kor normalt ikke befatter seg med, sier Bell. Lotteritilsynet vurderer tradisjonelle spilleoppdrag som lite tilstrekkelig for å bli omfattet av lotteriloven.

–Jeg vil likevel understreke at det samme lovverket gjelder for andre foreninger og lag, også innen idrett, legger han til.

Utredning
Eivind Tesaker i lotteriseksjonen i Kulturdepartementet innrømmer at korbevegelsen faller utenfor begrepet om samfunnsnyttighet som er lagt til grunn for lotteriloven. Årsaken er at departementet så seg nødt til å avgrense hvem som skulle omfattes av loven. Tesaker lover imidlertid at det skal komme en utredning fra departementet i 2002 der begrepsbruk og forståelse av hva som er humanitær og samfunnsnyttige aktiviteter blir vurdert på nytt.

–I den prosessen vil også kor være med, sier Tesaker.

Kor har ikke de samme mulighetene for finansiering som idrettslag. Er det rettferdig?

— Idrettslag har lov til å arrangere lotteri dersom midlene går til breddeidrett, særlig blant barn og unge. Idrett får tippemidler. Men det får også kultur, uten at jeg kan si noe om hvordan disse pengene er fordelt, innrømmer Tesaker.

Lotteriloven er utredet av Kulturdepartementet og trådte i kraft i 1995.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.