1 455 000 til musikk fra Kulturnæringsstiftelsen i Nord-Norge

Midlene er fordelt på 20 prosjekt. Samlet fordeles 6,5 millioner i høstens tildelingsrunde fra stiftelsen.

Burde kulturfeltet i nord være bekymret?

Dersom Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører – vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling.

Gir nesten en og en halv million til musikkprosjekter i Nord-Norge

Høstens tildelingsrunde fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir støtte til over 60 prosjekter, 23 av dem på musikkfeltet.

Etablerer stiftelsen Artica Svalbard

Stiftelsen, som etableres av Kulturdepartementet i samarbeide med Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

Talent Norge støtter elektronika-talenter

Talent Norge har inngått en treårig avtale med Insomniafestivalen om talentsatsingen Cloud Exit. Satsingen gjøres i samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

5,4 millioner kroner til kulturprosjekt i Nord-Norge

Blant dem som får støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er Riddu Riđđu festivalen og Sami Music Awards 2017.

Gir støtte til næringspotensial

Kulturnæringsstiftelsen Nord-Norge støtter lokale musikere med internasjonal lansering. Men har det noen effekt?