Pristine fra Troms får støtte av Kulturnæringstiftelsen

1 455 000 til musikk fra Kulturnæringsstiftelsen i Nord-Norge

Midlene er fordelt på 20 prosjekt. Samlet fordeles 6,5 millioner i høstens tildelingsrunde fra stiftelsen.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Siden oppstarten i 2012 har Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge gått inn med til sammen 85 millioner kroner i 600 kulturnæringsprosjekter. Midlene har gått til entreprenørskap, markedsutvikling og ulike former for produksjons-, visnings- og salgsarenaer.

Høstens tildeling har blant annet hatt fokus på litteratur, men omfatter også musikk, visuell kunst og tverrfaglige prosjekter. Innen musikk har Vadsø Jazzklubb får 150 000 kroner til å utbedre Koopertativet Kulturscene som et sted for større konserter og tverrfaglige arrangementer, og som en inkubator for lokale artister. Flere aktører får tilskudd til å bygge utviklingsarenaer og støtteapparater for musikere, slik som Bukta Innspillingsfond, publishingselskapet High North Music, masteringselskapet Eb Music og labelet Mano Music. I tillegg får POPrommet Bodø midler til markedsføring. Rundt ti band og artister har fått støtte til lanseringer og promotering.

Tanken bak SpareBank 1 Nord-Norges satsing på kulturnæring er å bidra til et mer kreativt samfunn.

– Vår erfaring er at forutsetningen for kreativitet er mangfold, tillit og deling,. Mangfoldet sikres ved at vi inviterer til søknader fra alle deler av kulturnæringen i hele landsdelen. Det vi har lagt stor vekt på i våre tildelinger har vært å bygge ned barrierer og stimulere til deling og publikumsutvikling, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen i en pressemelding.

Kulturnæringsstiftelsen er nå inne i sitt siste driftsår. SpareBank 1 Nord-Norge er i ferd med å lage en ny strategi for sitt samfunnsengasjement som i følge meldingen vil fange opp og bygge videre på erfaringene fra Kulturnæringsstiftelsens arbeid.

På musikkfeltet har 1 455 000 blitt fordelt på 20 prosjekter:
• Vadsø Jazzklubb/Kooperativet Kulturscene, Finnmark: kr 150 000 til oppgradering av Kooperativet Kulturscene
• Buktafestivalen, Troms: kr 150 000 til Bukta Innspillingsfondet
• Aggie Peterson, Troms: kr 150 000 til HIGH NORTH MUSIC – et publishing/sync-selskap
• Eb Music, Troms: kr 100 000 til Eb Music Master – etablering og utstyr
• Nordalliansen, Troms: kr 100 000 til promotering og markedsføringstiltak for Poppa Lars
• Arktisk Sinfonietta, Troms: kr 80 000 til videreføring og profesjonalisering av Arktisk Sinfonietta
• Pristine Music Production, Troms: kr 75 000 til Pristine – Europasatsing
• Norvoll Sandvik Music, Troms: kr 75 000 til DAGNY – videre etablering nasjonalt og internasjonalt med fokus på turnévirksomhet
• Mano Music, Troms: kr 70 000 til markedsutvikling
• POPrommet Bodø, Nordland: kr 70 000 til synliggjøring og profesjonalisering av POPrommet Bodø
• Isak Harbitz/ RHS MUSIC DA, Troms: kr 50 000 til The Modern Times vårturnè og plateslipp
• Lisa Marie Skoglund, Troms: kr 50 000 til lansering av artist Lisa Skoglund
• Hollow Hearts, Troms: kr 50 000 til Hollow Hearts plateslippturné
• Audioland, Finnmark: kr 50 000 til lansering og promotering av musikkutgivelse
• Ragnhild Furebotten, Troms: kr 50 000til markedsføring av soloprosjekt
• Querini AS, Nordland: kr 50 000 til Querini 2018 – markedsføring og profilering
• Finito Bacalao Records, Troms: kr 40 000 til Finito Bacalao Records – markedsføring og utvikling av webside
• LÜT AS, Troms: kr 40 000 til LÜT – markedsføring og promotering
• Viseklubben Saga, Troms: kr 25 000 til Saga Kultur- og Visefestival 2018 – samarbeidsutvikling

I tillegg har Johansen Audio i Finnmark fått kr 100 000 til innkjøp av lydutsty.

Til sammen fikk 63 kulturnæringsprosjekter støtte på 6,5 millioner kroner fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge i høstens tildelingsrunde.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev