Popeffekter

Stiftelsen Instituttt for Norsk Populærmusikk: – Vi kan ikke sitte og se på at vårt eget arbeid brukes mot oss

AP-politiker Trond Giske brukte nylig uttrykket «tyveri», om man valgte å legge det såkalte Rock City-prosjektet til andre steder enn Namsos. Overfor Aftenposten hevdet Giske at en utsettelse av lokaliseringsspørsmålet ville være som å si at «dette er en god idé, Namsos, la oss legge det ut på anbud». I dag krever Trond Giske i følge Adresseavisen at Stortinget skal bestemme om Institutt for Norsk Populærmusikk skal legges til nettopp Sør-Trøndelag. Samtidig hevder Institutt for Norsk Populærmusikk i Oslo at pådriverne i både Trondheim og Namsos ikke bare har tyvlånt navnet deres, men også sakset store deler av sin egen utredning og søknad ord for ord fra Instituttets arbeidsdokumenter. Representantene fra SV vil være på vippen i denne saken, og presses nå kraftig fra Trøndelag.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Ballade mottok torsdag morgen, altså samme dag som lokaliseringen skal voteres over i Stortinget, en oppsiktsvekkende pressemelding fra Institutt for Norsk Populærmusikk, som reagerer kraftig på at Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune ikke bare har «stjålet» deres registrerte navn, men også bruker store deler av stiftelsens egen argumentasjon og utredninger som argumentasjon for sitt kandidatur.

Anne Danielsen, som er styreleder i Stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk har med stor forbauselse registrert at initiativtagerne til et populærmusikksenter i Trondheim og Rockcity i Namsos går ut i Aftenposten lørdag 27.mars under følgende innledning:

«Initiativtagerne bak Institutt for Norsk Populærmusikk opplever det som et slag i ansiktet at behandlingen av opprettelsen av et nasjonalt senter for norsk populærmusikk trolig blir utsatt.»

— Om formuleringen skyldes sammenblandinger fra journalistens side eller feilinformasjon fra trønderne vites ikke. Uansett er en oppklaring påkrevd, sier Danielsen. – For det første; det er aktørene i Trondheim og Namsos, representert i avisen av kultursjef Terje Adde og ordfører Kåre Aalberg som er skuffet – og ikke Institutt for Norsk Populærmusikk. Initiativtakerne bak Institutt for Norsk Populærmusikk er den registrerte stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk, og representeres hverken av Kåre Aalberg eller Terje Adde i Namsos.

Danielsen forteller i pressemeldingen at Institutt for Populærmusikk, som burde være kjent for Ballades faste lesere, er en uavhengig stiftelse som er basert i Oslo. Dette er videreføringen av initiativet som Helge Gaarder tok for over tre år siden, og stiftelsen har siden den gang jobbet aktivt med å berede grunnen for et nasjonalt senter for bevaring av norsk populærmusikk. Stiftelsen fikk  i 2003 økonomiske midler fra Norsk Kulturråd til et forprosjekt.

— Stiftelsens primære fokus har så langt vært på det faglige innholdet i en fremtidig nasjonal institusjon for innsamling, bevaring og formidling av norsk populærmusikk. Fokus har ikke vært på valget av geografisk plassering. Vi har registrert at det underveis har dukket opp andre initiativ ulike steder i landet som ønsker å oppfylle noen av de samme behovene, forteller Danielsen. – INPs formål er primært å sikre at vår nasjonale populærmusikkarv ikke forsvinner mellom fingrene på oss. Derfor ser vi positivt på at også andre engasjerer seg i denne saken. Det blir imidlertid ganske søkt når initiativet fra Trondheim/Namsos i Aftenposten nærmest beskylder oss og andre for å ville stjele deres idé. Alle som kjente Helge Gaarder vet at han var engasjert i dette i lang tid, og den første utredningen fra INP ble laget allerede i 2001.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har nylig lagd et 24 siders notat med overskriften «Institutt for Norsk Populærmusikk» – og undertittelen «Trøndersk arkiv- og Kompetansesenter for nasjonal populærmusikk». Her argumenteres det kraftig for at Namsos og Trrondheim har «de beste forutsetninger for å ivareta de forutsetninger som ligger til grunn for driften av et Institutt for Norsk Populærmusikk». Videre i notatet heter det at «Trøndelag og vertskommunene har gjennom målrettet arbeid utarbeidet et forslag som ivaretar de høye forventninger som stilles til etableringen av Institutt for Norsk Populærmusikk».

— Saken blir enda mer alvorlig når en nærmere titt på papirene fra trønderinitiativet, sier Danielsen ved Intitutt for Norsk Populærmuskk. – Det avslører at store deler av utredningen er sakset ord for ord fra INPs materiale, fra utredninger, notater og andre arbeidsdokumenter. Totalt sett er dette egnet til å gi inntrykk av at de som nå bruker all sin energi på å få senteret lagt til Trøndelag, tidligere selv har deltatt i forarbeidet. Det har de ikke.

Saken har vakt stor oppsikt i Trøndelag, etter at det ble kjent at SV mente det var best om lokaliseringsspørsmålet ble nærmere utredet – noe også aktører som FONO, GramArt, Norgesnettet og Norsk Rockforbund nylig gikk inn for. I Adresseavisen og Trønderavisa har dette blitt slått stort opp under overskrifter som «Rock City torpedert av SV», mens APs Arild Grande har uttalt at «det er hårreisende at det såkalte distriktspartiet SV ikke klarer å samle seg om en god distriktsløsning i dette spørsmålet.

Til Trønderavisa uttalte Trond Giske onsdag 31. mars: – Hvorfor dette ikke går? Det må du spørre SV om. De er i ferd med å svikte.

Dagens voteringsforslag fra Giske har støtte fra Senterpartiet og FrP, men mangler fem stemmer på å ha flertall i Stortinget. Dette flertallet, som en gang for alle kan plassere Institutt for Norsk Populærmusikk i Namsos, kan oppnås dersom SVs representanter fra Trøndelag fristilles i saken, i steden for å følge partiets standpunkt om bedre utredning av spørsmålet.

— Det er ikke nødvendigvis noe galt i at andre får nytte av det INP har produsert, men vi kan ikke sitte og se på at vårt eget arbeid brukes mot oss, sier Anne Danielsen i INP. – Det kan hende at et senter for bevaring av og forskning på populærmusikk kan finne et godt hjem i Trondheim og Namsos, men vi mener det er for tidlig å ta en endelig avgjørelse om lokalisering nå, før alle alternativer har fått presentert sine rammebetingelser på en skikkelig måte.

Planene for Institutt for Norsk Populærmusikk ble første gang lagt frem under by:Larm i 2002. Under Lydarkivkonferansen i Mo i Rana i 1998 hadde behovet for ivaretakelse og innsamling av norsk populærmusikk blitt diskutert. Man ble da enige om at spørsmålet skulle tas opp som et hovedtema på neste konferanse i Bergen i 2000, der man konkluderte med at det er behov for et eget Norsk Rockarkiv, og nedsatte et arbeidsutvalg for å utrede spørsmål som organisering, institusjonstilhørighet, form, innhold og økonomi. Dette arbeidsutvalget, som bl.a. besto av folk fra Rikskonsertene, NRK Platearkivet, Norsk Rockforbund og Norsk Musikkinformasjon, utarbeidet deretter planene om Institutt for Norsk Populærmusikk.

I løpet av torsdag formiddag fikk Ballade også tak i rådgiver Tore Engstrøm, som har vært prosjektansvarlig for Trondheim kommune.

— Hvis Institutt for Norsk Populærmusikk synes det kan reises tvil om våre kildehenvisninger, må de bare ta kontakt med oss, så skal vi selvfølgelig rette det opp når saken skal diskuteres politisk.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev