Trond Giske (Foto: regjeringen.no)

Rockheimåpning får refs

Riksrevisjonen kritiserer tidligere kulturminister Trond Giske for å ha brukt for mye penger på Rockheimåpningen,

Kalender

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

New Conception of Raga

16/08/2020 Kl. 18:00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Riksrevisjonen kritiserer tidligere kulturminister Trond Giske for et merforbruk på nær en million kroner på Rockheimåpningen, skriver Adressa.
Åpningen skjedde en måned før stortingsvalget i 2009, og ett år før museet åpnet sine dører for publikum.
– Jeg har vanskelig for å tro at det var tilfeldig at åpningsarrangementet på Rockheim ble holdt en måned før stortingsvalget i fjor. Personlig tror jeg neppe arrangementet ville blitt gjennomført om det ikke hadde vært for at det var like før et valg, sier Venstres bystyremedlem i Trondheim, Guri Melby, til Adressa.
Betydelig merforbruk
Rockheims åpning skulle etter planen skje i august 2009, men ble forsinket med ett år etter en entrepenør-konkurs. Likevel gikk markeringen i 2009 over to dager, og kostet i overkant av 2,1 millioner kroner – et betydelig merforbruk i fohold til det som var budsjettert for åpningen.
Riksrevisjonen er tydelig kritiske til departementet: «Riksrevisjonen er kritisk til at departementet har disponert 940 000 kroner ekstra til en markering knyttet til Rockheim i august 2009. Revisjonen har ikke fått framlagt et budsjett for markeringen».
Et annet sted i rapporten står det å lese: «Riksrevisjonen anser det som kritikkverdig at budsjettproposisjonen for 2010 manglet omtale av Rockheim-prosjektets forsinkede framdrift og økte behov for investeringsmidler». I sitt svar til Riksrevisjonen skriver Kulturdepartementet: «I lys av utviklingen av prosjektet vurderer departementet å gjennomgå Rockheim-prosjektet, herunder de kontroll- og styringsmekanismer som har vært benyttet.»
– Jeg syns dette vitner om dårlig håndverk i gjennomføringen av prosjektet fra departementet. Den øverste ansvarlige for prosjektet er statsråden, sier Melby til Adressa.
«Mer enn en åpning»
Nåværende næringsminister Trond Giske sier at arrangementet i 2009 var «mer enn en åpning», og nevner nøkkeloverrekkelse, lansering av Hall of Fame og lansering av Rockheim-CD.
– Det som er oppfattet som din åpning av Rockheim kom tett opp til stortingsvalget i fjor?, spør Adressa.
– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Giske.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev