Thorhild Widvey (Foto: Ilja Hendel/KUD)

Vil løfte talenter

Onsdag ble Talent Norge AS, regjeringens satsing på unge kunst- og kulturtalenter etablert.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

Talent Norge AS er regjeringens initiativ til et offentlig-privat samarbeid, med 30 mill. kroner i 2015 fra staten. Målgruppen er talenter med anlegg for en langsiktig kunst- eller kulturkarriere på høyt internasjonalt nivå, både forut for og i kjølvannet av høyere kunstfaglig utdanning.
– Skal man lykkes krever det mye og tilpasset øving. Dette er vår oppmuntring til dem som vil satse på sitt spirende talent, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.
Formålet med Talent Norge er å gjøre norske talenter bedre rustet i den internasjonale konkurransen om å bli best i verden. Det skal gjøres ved «å få mer kvalitet i alle sjangre; scenekunst, musikk, visuell kunst, arkitektur osv.»
En blindgate
Reaksjonene har ikke latt vente på seg. I Klassekampen var leder for Ultimafestivalen Lars Petter Hagen og leder ved skrivekunstakademiet i Hordaland Øyunn Viken tydelig kritiske til satsingen.
– Talent Norge oppleves som en blindgate for oss. Vi som driver med mer eksperimentelle kunstformer, vil ha lite utbytte av å delta i utviklingsprogrammer som er så nært knyttet til idrettens prestasjonskultur, sa Hagen til Klassekampen.
Han er også uenig i regjeringens kunstsyn og mener at den kunsten som interesserer ham nettopp ikke er fryktelig flink.
– Idrettens målbare prestasjoner har liten overføringsverdi til kunstlivet, hvor kvalitetskriteriene er langt mer komplekse og sammensatte. Jeg vil gå så langt som til å si at alle programmer som handler om å formatere kunstnere, er imot kunstens natur.
Opplagte protester
Aftenpostens kommentator
Torstein Hvattum er på sin side langt mer positiv til regjeringens satsing. Han «har sans for grunnideen. Det bør være stuerent å ha en politisk plan for å ivareta kulturtalentene i dette landet hvor vi unisont applauderer Olympiatoppens kjør for å få frem unge norske gullhåp på idrettsbanen.»
Hvattum peker også på at protestene er selvfølgelige og handler om en ideologisk kløft i kultur-Norge, som har ført til at det har vært lite vekt på et hardt øvingsregime.
؎ Talentutvikling, enten vi snakker om virtuost fiolinspill eller kamp om tiendedeler, handler om å ta på alvor unge menneskers ærgjerrige mål om å lykkes. Om å legge til rette for gleden ved å realisere drømmer, skriver Hvattum, men advarer samtidig mot mulighetene for at prosjektet vil rette seg mest mot musikere, skuespillere og billedende kunstnere. Legitimiteten vil etter hans syn ligge i bredde.
Bernander styreleder
Eiere er staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen og Cultiva. Styret ble oppnevnt på onsdagens stiftelsesmøte. Styreleder ble forhenværende sentral høyrepolitiker og tidligere NHO-direktør og kringkastingssjef John G. Bernander.
Med seg i styre har Bernander fått Cecilie Broch Knudsen, Bentein Baardson, Trond Mohn, Brit K. S. Rugland, Ingrid Røynesdal og Bjørn O. Øiulfstad. Vara: Morten Jakhelln og Siren Sundland.
En av de første oppgavene til styret i Talent Norge AS vil være å få i stand forpliktende privat medfinansiering. Styret skal kunne samarbeide med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstfaglige høyskoler, etablerte kunstnere og organisasjoner, samt private givere.
 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev