© Wikimedia commons

– Vanskelig å ta alvorlig

Forslaget om å gjøre offentlig finansiert musikk, film og bøker fritt til tilgjengelig etter fem år omtales som både kunnskaps- og meningsløst.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) gikk onsdag ut i Dagens Næringsliv (DN) og foreslo at musikk, film og bøker som er offentlig finansiert skal bli fritt tilgjengelig etter fem år.
I innlegget som kun ble publisert på nett skrev hun blant annet: «I Norge er store deler av kulturlivet finansiert av det offentlige. Da er det legitimt å stille spørsmål ved om det er rimelig å kreve betaling mer enn én gang for det som allerede er betalt for av fellesskapet.»
– Jeg tror ikke Ole Ivars kommer til å tjene mindre på grunn av forslag som dette. Men har du for eksempel livnært deg som artist gjennom offentlig støtte de siste 20 årene, er det på tide at du klarer å selge musikken din på egen hånd. Hvis ikke er det rett og rimelig at skattebetalerne som har betalt for produksjonen også skal kunne bruke den fritt etter fem år, sa hun til DN etterpå.
Lunde begrunner utspillet med Digiutvalgets anbefaling fra 2013 om å oppdatere vernetiden av rettigheter. Forslaget har hun allerede fremmet for Høyres programkomité. Alle forslag til komiteen skal behandles før partiets endelige program vedtas i januar.

Ingrid Kindem Foto:  Anne Valeur

Ingrid Kindem Foto: Anne Valeur (Foto: Anne Valeur)


Kunnskapsløst
Utspillet får flere rettighetsorganisasjoner til å reagere. Til DN uttaler både representanter for film- og bokbransjen seg hoderystende. Representanter for interesseorganisasjoner Ballade har snakket med kan også knapt tro det de leser.
– Dette virker veldig kunnskapsløst fra Lundes side, og lite aktuelt, sier styreleder Ingrid Kindem i NOPA.
Det er vanskelig å lese ut av Lundes tekst hva hun mener med offentlig finansiering. Kindem velger å tolke det som Lunde mener fullfinansiering. Hun dermed lurer på hvorfor Lunde tror at det offentlige fullfinansierer produksjoner.
– Jeg kjenner i hvert fall ikke til at det offentlige fullfinansierer arbeidene til tekstforfattere og sangpoeter innen populærmusikken. De er inne med delfinansiering i enkelte tilfeller, men vi finansierer jo oss selv, og får vår inntjening gjennom bestillingsverk og via TONO. Det virker derfor veldig underlig at det er Ole Ivars hun trekker frem.
– Dersom dette skulle bli vedtatt, hva vil det ha å si for deres medlemmer?
– Dette kan jo ikke vetas. Det hun snakker om er ikke i tråd med åndsverkloven slik den er i dag. Opphavsretten slik den ligger i bunn for loven er helt grunnleggende rettigheter. Norge har internasjonale forpliktelser og er tilsluttet konvensjoner og traktater som regulerer lovgivningen. Det er nesten vanskelig å ta hennes utspill alvorlig.
Kindem har også vanskeligheter for å se hvordan utspillet kan være i trå med Høyres politikk
– Det er jo nettopp opphavsretten som skal sikre at vi får betalt for bruken av våre verk.
Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com (Foto: asamaria.com)


Hvor er Kultur-Høyre?
Det samme mener forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).
– En må begynne å spørre seg hvor det har blitt av kultur-Høyre. Alt er galt er med dette utspillet. Det bryter med Høyres øvrige politikk, der det heter at kunstnere skal leve av det de produserer, sier Rian.
I likhet med Kindem setter han spørmålstegn ved Lundes kunnskapsnivå.
– Skal hun være kulturpolitiker så bør hun skaffe seg noe mer kunnskap om feltet. Dette vitner om lavt kunnskapsnivå. Hun kan jo ikke opphavsrett. Og om hun kan det, så er ikke dette annet enn et populistisk utspill. For det er jo ikke gjennomførbart. Selv med flertall på Stortinget ville dette være umulig. Vi er forpliktet av internasjonale konvensjoner.
– Kan du se noen grunn til at noen skal ønske seg det hun foreslår?
– Nei. Det er ingen som vil ha noen nytte av dette her. Selv ikke vi konsumenter. Hvem ville bli kunstner om det ikke var mulig å tjene penger på det du selv lager? Åndsverkloven er jo ikke bare til for at kunstnere skal få igjen for det de skaper, det er også et insentiv til å skape ny kunst. Det er jo blant annet derfor vi har loven.
Åndsverkloven er også oppe til revisjon nå. Rian frykter ikke at utspill som dette vil ha noen innvirkning på dette arbeidet.
– Jeg vil anta at det finnes fornuftige mennesker i Høyre som vil se at dette er fullstendig meningsløst. Dette utspillet kan umulig være gjennomtenkt, avslutter Rian.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.