– Upresist

Det blir helt feil når Åse Kleveland hevder at Rikskonsertene er de eneste som driver med flerkulturell musikkformidling, mener musiker og skribent Anne Hytta.

Kalender

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Hardingfelespiller Anne Hytta reagerer på direktør Åse Klevelands uttalelse i gårsdagens Ballade om at Rikskonsertene ”er den eneste musikkinstitusjonen i Norge som driver med flerkulturell musikkformidling, gjennom skoleturnéer så vel som offentlige konserter og omfattende utenlandsvirksomhet.”
Hytta mener at Rikskonsertene har god grunn til å være stolte av arbeidet de har gjort på det flerkulturelle feltet over mange år, og mener det er bra å ha et flerkulturelt konserttilbud for barn som en del av skolekonserttilbudet.
— Men er det ikke Rikskonsertenes oppgave å vise hele bredden i det norske musikklivet? Da er det egentlig opplagt at man også jobber med det flerkulturelle feltet, sier Hytta.
Hytta mener det er direkte feil når Kleveland sier at Rikskonsertene er de eneste som driver flerkulturell musikkformidling, og trekker fram Samspill, Du store verden!, Folkelarm og Riksscenen som eksempler på organisasjoner som også opererer i dette feltet.
Innvandrermusikere i Norge har et tøft konsertmarked å forholde seg til, og Samspill har til dels bygget seg opp med musikere fra det miljøet. De gjør en veldig god innsats ut i fra de økonomiske rammene de har, sier Hytta. Hun trekker også fram Folkelarm, som gjør en veldig fin jobb med å presentere innvandrermusikere og deres musikktradisjoner på linje med norske tradisjoner.
Hun er uenig med Kleveland i at Rikskonsertene er de eneste som kan drive Oslo World Music Festival.
— Jeg synes Rikskonsertene gjennom årene har gjort en fin innsats med Oslo World Music Festival, jeg har vært på en rekke konserter og har hatt mange store opplevelser. Men å framstille det som om Rikskonsertene er den eneste aktøren som kan drive en slik festival, synes jeg vitner om en manglende interesse for kunnskapen og engasjementet som finnes om verdensmusikk utenfor Rikskonsertenes vegger.
— Jeg har ingen formening om at andre enn Rikskonsertene burde drive Oslo World Music Festival, men jeg reagerer på holdningen Rikskonsertene viser til de andre aktørene innenfor feltet når de hevder at de er de eneste som har kompetansen og muligheten. Det er upresist, sier Hytta.
Kleveland sier at det er et av Kulturdepartementets viktigste krav at Rikskonsertene driver med flerkulturell musikkformidling, og at Oslo World Music festival er en del av dette.
Hytta oppfatter det på sin side som at det kulturpolitiske kravet i første rekke handler om å inkludere kunstnere fra det flerkulturelle feltet i Norge i norsk kulturliv, noe hun mener Oslo World Music Festival gjør i for liten grad i dag.
— Rikskonsertene kunne gripe muligheten til å la Oslo World Music Festival være en arena der et voksent publikum får møte de mange musikerne innen det flerkulturelle feltet i Norge i større grad enn hva de gjør i dag.
Hytta mener at med den publisiteten og oppslutningen festivalen har, er den en gyllen muliget til å løfte fram disse artistene for medier og publikum, og til virkelig å markere de mange dyktige musikerne som finnes her i landet som ellers er lite synlige for en stor del av publikum.
— Om man ønsker at en større publikumsgruppe skal få muligeten til å høre verdensmusikk i Norge, er det helt avgjørende å ha musikere på et høyt nivå som bor her fast. Det er flott at Oslo World Music Festival bringer store internasjonale navn innen verdensmusikken til Norge, men jeg synes den store overvekten av internasjonale artister går på bekostning av dyktige artister i Norge som fra før har få arenaer å presentere musikken sin på.
— Jeg synes alt som gjøres for å arrangere flere konserter med flerkulturelle musikkformer er kjempepositivt. Men jeg tror ikke det er bra for formidlingen av denne musikken at én aktør framstiller seg selv som en monopolinnehaver, sier Hytta.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev