© kulturrad.no

Mange om flerkultur-beinet

Rikskonsertene er ikke alene om flerkulturell musikkformidling. Norsk kulturråd støtter 16 festivaler i 2010

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I desember fordelte Norsk kulturråd over 30 millioner kroner til festivaler i Norge for 2010. En del av denne potten går til 16 festivaler i det Kulturrådet kaller «folkemusikk/verdensmusikk»-feltet.
Av disse er det hele seks nye festivaler inne på ordningen, nemlig Tromsø World Music Festival, No Siesta Fiesta i Tromsø, Balkanfest i Evanger, Márkomeannu i Evenes og Kinesisk Kulturfestival i Oslo.
Fra før var verdensmusikkfestivalene Transform i Trondheim, Bergen Reggae Festival og Latinfestivalen i Trondheim inne på ordningen.
Som en kontrast til Åse Klevelands uttalelse tidligere denne uken om at Rikskonsertene er ”den eneste musikkinstitusjonen i Norge som driver med flerkulturell musikkformidling”, har Arnfinn Bjerkestrand, leder i festivalutvalget i Kulturrådet, uttalt at ”den gledelige utviklingen og etableringen av verdensmusikkfestivaler speiler i stadig større grad det samfunnet som Norge er blitt, og at det er flere profesjonelle festivalarrangører som viser vilje og engasjement for å få frem bredden av flerkulturelle uttrykk”.
Bjerkestrand vil ikke blande seg inn i debatten om Rikskonsertene bør stå som arrangør av Oslo World Music Festival eller ikke, et spørsmål Jazznytt-redaktør Jan Granlie svarte nei på i et intervju på Ballade.
Men Bjerkestrand mener at det flerkulturelle musikkfeltet har utviklet seg betydelig de siste årene, noe musiker Anne Hytta også har påpekt eksemplifisert gjennom arrangører som Du store verden!, Samspill Folkelarm og Riksscenen.
— Det skjer det samme der som det skjer på festivalfeltet ellers. Det er en entusiasme og et ønske om å arrangere festivaler, noe som har med utvikling og identitet å gjøre.
Men Kulturrådet sitter med for lite midler til å tilfredsstille alle og varsler at de ønsker en gjennomgang av feltet i dialog med aktørene i miljøet.
Bjerkestrand oppfordrer Rikskonsertene til å bidra til en samtale med resten av det flerkulturelle musikkfeltet feltet om en reformprosess som til slutt kan resultere i at god musikk når fram til flere.
Kleveland viste i intervjuet med Ballade til at Oslo World Music Festival var plassert i november for å unngå å tråkke andre festivaler på tærne.
— Det er underordnet på hvilken tid av året man arrangerer festival fordi man inngår i en større sammenheng. Ingen må sette seg på sin høye hest, alle må delta i den store samtalen og bidra til samarbeid på feltet, sier Bjerkestrand.
Kulturrådet etterlyser samarbeid mellom festivaler og helårsarrangører
— Vi ønsker å se festivalene og helårsarrangørene under ett for å se hvem som kan ta ansvar for hva og hvordan. Vi må utvikle nye modeller for samarbeid mellom festivaler og andre arrangører, sier Bjerkestrand.
Som leder for Kulturrådets festivalutvalg stod han i desember bak en fordeling av i alt 30 millioner kroner til norske festivaler i inneværende år.
Han peker på den administrative sammenslåingen av Det Norske Kammerorkester og Risør Kammermusikkfest.
— Det er god idè. Man sprer på en måte risiko ved å samordne seg på en slik måte, og man får mer effekt ut av midlene.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev