Rohey (Foto: Lars Opstad/Kulturtanken)

Skolesekken skal utredes – evaluering av Kulturtanken settes i gang

Evalueringskonsulentene i Oxford Research vant anbudet om å gå igjennom både Den kulturelle skolesekken og statens forvalter for ‘sekken, Kulturtanken.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

En gjennomgang av Den kulturelle skolesekken (DKS) – kulturtilbudet som formes av både statlige Kulturtanken, fylkeskommuner og kommuner, og frittstående kulturprodusenter – har vært bebudet en stund. Ordninga skal sikre at alle skolebarn får kunst og kultur av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor i landet, og debatteres tidvis høyt. Også i Ballade (se eksempler lenger ned).

Nå har Kultur- og likestillingsdepartementet gitt oppdraget med å utrede til analyseselskapet Oxford Research.
– Formålet med oppdraget er å innhente kunnskap om hvordan DKS fungerer. Kartleggingen av DKS må ha legitimitet både i kultursektoren og utdanningssektoren og skal gi kunnskap om konsekvenser av de strukturelle endringene som ble gjort i 2016, skriver departementet. Endringene de viser til er blant annet nedleggelsen av Rikskonsertene.

– Slutt med løsarbeidet i skolesekken!
– Det er en tydelig satsning for Ap/Sp-regjeringen å styrke Den kulturelle skolesekken, og vi har derfor igangsatt et arbeid for å gjennomgå ordningen grundig – slik at flere barn får flere møter med profesjonell kunst og kultur. I den sammenheng vil også Kulturtanken bli gjennomgått, med samme formål – mer kunst og kultur til flere barn. Det sa Arbeiderpartiets statssekretær i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aune Bohmann til Ballade i vinter.

Bohmann svarte da på beskyldninger om at staten bygger monopol på den barnekulturen som sendes ut i barnehager og skoler – og spørsmål som ble tatt opp av kunstner Sonia Loinsworth om at krisen for scenekunstprodusenter i pandemien og DKS-byråkratiet fratar de minste barna kunstmøter i barnehagene.

– Hvor fikk departementet ideen om at en byråkrat kan være verdt det dobbelte av en arbeidende frilanskunstner på feltet for barnekultur? Sonia Loinsworth debatterte DKS i Ballade i vinter. (Foto: Lasse Berre)

I Ballade har musiker og lektor i utøvende musikk, Hans Martin Austedstad trukket fram løse arbeidsforhold i DKS-oppdrag: «Det må bli slutt på lausarbeidet i DKS ein gang for alle», og tar for seg det han mener er uheldig ved nedbygginga av byråkratiet rundt kulturproduksjon for skolebarn.
Arbeidstakerspørsmålene fremmes også av fagforeninga Creo, i en oppsummering gjort av en rekke kultursstemmer i oktober. Da sa for eksempel Tone Østerdal i Norske kulturarrangører at:
– Paradoksalt nok er utfordringen relativt uendret gjennom årenes løp. Det handler om forholdet mellom kultur- og utdanningssiden, og om hvorvidt DKS fungerer bedre for dem som jobber med ordningen enn den gjør for elevene ordningen er ment for.

Videre i oppdragstilslaget fra Kulturdepartementet heter det at
«Det har vært reist ulike problemstillinger knyttet til innhold og utvikling av Den kulturelle skolesekken og hvordan Kulturtanken har fungert i rollen som nasjonalt forvaltningsorgan.
I Stortinget (…) ble det etterlyst en grundigere behandling av spørsmål om organisering og styring av DKS, med særlig vekt på forslaget om å opprette et musikkbruk og en evaluering av Kulturtanken. En rekke tiltak er presentert i meldingen som kan bidra til å styrke DKS, særlig når det gjelder samarbeidet og samhandlingen mellom kultursektoren og utdanningssektoren. Det er behov for å styrke kunnskapen om hvilken betydning DKS har for barn og unge og hvordan DKS-tilbudene treffer målgruppen.»

Les også: SV vil opprette Musikkbruket 

Les også: Ådne Sekkelsten: Vil opprette Musikkbruket

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.