Rohey (Foto: Lars Opstad/Kulturtanken)

Skolesekken skal utredes – evaluering av Kulturtanken settes i gang

Evalueringskonsulentene i Oxford Research vant anbudet om å gå igjennom både Den kulturelle skolesekken og statens forvalter for ‘sekken, Kulturtanken.

Kalender

En gjennomgang av Den kulturelle skolesekken (DKS) – kulturtilbudet som formes av både statlige Kulturtanken, fylkeskommuner og kommuner, og frittstående kulturprodusenter – har vært bebudet en stund. Ordninga skal sikre at alle skolebarn får kunst og kultur av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor i landet, og debatteres tidvis høyt. Også i Ballade (se eksempler lenger ned).

Nå har Kultur- og likestillingsdepartementet gitt oppdraget med å utrede til analyseselskapet Oxford Research.
– Formålet med oppdraget er å innhente kunnskap om hvordan DKS fungerer. Kartleggingen av DKS må ha legitimitet både i kultursektoren og utdanningssektoren og skal gi kunnskap om konsekvenser av de strukturelle endringene som ble gjort i 2016, skriver departementet. Endringene de viser til er blant annet nedleggelsen av Rikskonsertene.

– Slutt med løsarbeidet i skolesekken!
– Det er en tydelig satsning for Ap/Sp-regjeringen å styrke Den kulturelle skolesekken, og vi har derfor igangsatt et arbeid for å gjennomgå ordningen grundig – slik at flere barn får flere møter med profesjonell kunst og kultur. I den sammenheng vil også Kulturtanken bli gjennomgått, med samme formål – mer kunst og kultur til flere barn. Det sa Arbeiderpartiets statssekretær i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aune Bohmann til Ballade i vinter.

Bohmann svarte da på beskyldninger om at staten bygger monopol på den barnekulturen som sendes ut i barnehager og skoler – og spørsmål som ble tatt opp av kunstner Sonia Loinsworth om at krisen for scenekunstprodusenter i pandemien og DKS-byråkratiet fratar de minste barna kunstmøter i barnehagene.

– Hvor fikk departementet ideen om at en byråkrat kan være verdt det dobbelte av en arbeidende frilanskunstner på feltet for barnekultur? Sonia Loinsworth debatterte DKS i Ballade i vinter. (Foto: Lasse Berre)

I Ballade har musiker og lektor i utøvende musikk, Hans Martin Austedstad trukket fram løse arbeidsforhold i DKS-oppdrag: «Det må bli slutt på lausarbeidet i DKS ein gang for alle», og tar for seg det han mener er uheldig ved nedbygginga av byråkratiet rundt kulturproduksjon for skolebarn.
Arbeidstakerspørsmålene fremmes også av fagforeninga Creo, i en oppsummering gjort av en rekke kultursstemmer i oktober. Da sa for eksempel Tone Østerdal i Norske kulturarrangører at:
– Paradoksalt nok er utfordringen relativt uendret gjennom årenes løp. Det handler om forholdet mellom kultur- og utdanningssiden, og om hvorvidt DKS fungerer bedre for dem som jobber med ordningen enn den gjør for elevene ordningen er ment for.

Videre i oppdragstilslaget fra Kulturdepartementet heter det at
«Det har vært reist ulike problemstillinger knyttet til innhold og utvikling av Den kulturelle skolesekken og hvordan Kulturtanken har fungert i rollen som nasjonalt forvaltningsorgan.
I Stortinget (…) ble det etterlyst en grundigere behandling av spørsmål om organisering og styring av DKS, med særlig vekt på forslaget om å opprette et musikkbruk og en evaluering av Kulturtanken. En rekke tiltak er presentert i meldingen som kan bidra til å styrke DKS, særlig når det gjelder samarbeidet og samhandlingen mellom kultursektoren og utdanningssektoren. Det er behov for å styrke kunnskapen om hvilken betydning DKS har for barn og unge og hvordan DKS-tilbudene treffer målgruppen.»

Les også: SV vil opprette Musikkbruket 

Les også: Ådne Sekkelsten: Vil opprette Musikkbruket

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Produksjon og plansjef

Carte Blanche

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Kulturskolelærer, klarinett

Drammen kulturskole

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Akkompagnatør ved Unge Talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Direktør

Teater Ibsen

Produsent

Oslo Circles

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stiftelsen Oslo Jazzfestival

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev