Freddy André Øvstegård (Foto: Stortinget)

SV: Vil opprette Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket

SV foreslår å flytte 15 millioner kroner fra Kulturtanken til opprettelse av Musikkbruket.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Klokka elleve i dag legger SV fram sitt alternative statsbudsjett for 2020. Her foreslår partiet blant annet å bruke 15 millioner på å opprette Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket.

– Det er behov for en organisasjon som sørger for god formidling av musikk i skolen, sier Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem av familie- og kulturkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
– Etter at Rikskonsertene ble lagt ned har en rekke aktører etterspurt en ordning tilsvarende Scenekunstbruket, fortsetter han. – SV foreslår derfor å flytte 15 millioner kroner fra Kulturtanken til en opprettelse av Musikkbruket.

– Å etablere Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket vil være en god måte å sikre formidling av musikk i skolen, utdyper Øvstegård. – Ikke minst kan det bidra til å løse utfordringa med manglende kontroll på kvalitet i Kulturtanken. Den kulturelle skolesekken har hittil ikke fått det løftet som ble lova med Kulturtanken. Tvert imot ser mange i feltet nye problemer. Et steg på veien i å lage en skolesekk som virkelig lar barn og unge få oppleve rik kunst og kultur er å lage Musikkbruket.

– Scenekunstbruket har vist hvordan en relativt liten organisasjon effektivt kan få til formidling av forestillinger av høy kvalitet. Derfor foreslår SV i årets budsjett å flytte midler fra Kulturtanken til å opprette Musikkbruket, sier han.

Her finner du SVs alternative statsbudsjett for 2020 i sin helhet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev