SV: Vil opprette Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket

SV foreslår å flytte 15 millioner kroner fra Kulturtanken til opprettelse av Musikkbruket.

Statsbudsjettet 2020: Reell nedgang for operafeltet

INNLEGG: Tildelingene til operafeltet de siste seks årene har ikke kompensert for lønns- og prisveksten, noe som i praksis har ført operaselskapene i Norge over i en svekket tilstand, skriver Nicolai Riise, styreleder i OperaNorge og programsjef i Bergen Nasjonale Opera.

Statsbudsjettet 2020: Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken?

Trine Skei Grande fortjener ros. Hun har økt kulturbudsjettet med 850 millioner fra fjoråret, skriver NOPAs styreleder Ingrid Kindem i denne kommentaren til kulturbudsjettet.

Statsbudsjettet 2020: Stor satsing på digitalisering av kulturarv

Men inga særskild satsing på musikkfeltet, korkje på musikar- eller arrangørsida i budsjettforslaget for 2020, seier dagleg leiar i FolkOrg, Linda Dyrnes.

Statsbudsjettet 2020: Nye kutt i støtten til voksenopplæring

Kutt i støtten til voksenopplæring rammer det frivillige musikklivet, melder Norges Korforbund i en kommentar om neste års budsjett.

Flere søkere på millioner til musikk- og annet utstyr

Musikkutstyrsordninga er utvida, sjefen er ny, og flere søker om støtte til utstyr og lokaler.

Statsbudsjettet 2020: – Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet

Spissede tiltak, men Kulturdepartementets uttalelse om sterk økning er en illusjon for musikkfeltet, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.