Illustrasjonsbilde: Fra musikkforestilling i barnehage. (Foto: Tanja Steen)

Departementet vil forsterke kulturtilbud til de minste: – Vi går igjennom DKS

Kulturdepartementet svarer på kritikken om avlyste barneforestillinger og pengebruk i staten.

Kalender

Ås jazz – en liten jazzfestival

27/01/2023 Kl. 12:00

Viken

Spins, Trills & Glides: NMK & Alessandra Rombolá

28/01/2023 Kl. 18.00-19.30

Oslo

Taffelmusikk!

28/01/2023 Kl. 20:00

Oslo

Det løper en debatt om rammene statlige midler setter for forestillinger for de minste barna – kunstner Sonia Loinsworth skriver om hvordan barnehageforestillinger, fordi de ikke selger billetter, faller utenor koronastøtteordningene. I sitt første innlegg pekte Loinsworth også på hvordan nær én million kroner i lønns-(og administrasjons- og sosiale) utgifter per årsverk i DKS-forvalteren Kulturtanken kunne gått til to hele årsverk hos frie kunstnere.

Gikk konkurs
«Under pandemien måtte vi, i likhet med mange andre små tilbydere av forestillinger til barnehagene, legge inn årene etter å ha blitt ekskludert fra kompensasjonsordningene til kulturlivet.» Slik beskriver Loinsworth realitetene i å bli truffet av smittevern og måtte avlyse. Hun utfordret kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på om hun vil ha bredt og godt tilbud til barnaa, og skrev:« Hvis du mener det, må du inkludere barn 1-6 år i stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen. Barn i den alderen når man nesten utelukkende i barnehagen. Det haster!»

Musiker Sonia Loinsworth (Foto: Lasse Berre)

Trettebergstuens statssekretær Odin Adelsten Aune Bohmann (Ap) svarer slik:
– Kunst- og kulturformidling i barnehagene er viktig, og vi jobber godt med Kunnskapsdepartementet om hvordan vi skal forsterke dette arbeidet ytterligere.

Kulturtankens direktør Øystein Strand har også svart Loinsworth, og vist til en kommende gjennomgang av DKS, og denne viser Aune Bohmann til også:
– Det er en tydelig satsning for Ap/Sp-regjeringen å styrke Den kulturelle skolesekken, og vi har derfor igangsatt et arbeid for å gjennomgå ordningen grundig – slik at flere barn får flere møter med profesjonell kunst og kultur. I den sammenheng vil også Kulturtanken bli gjennomgått, med samme formål – mer kunst og kultur til flere barn.

Barnas Musikkteater har måttet legge ned mye av virksomheten sin, og hovedselskapet bak er konkurs – og Loinsworth har altså etterlyst at de samme støtteordningene som kompenserer produsenter og arrangører også skal treffe dem.

Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann. (Foto: Ilja C. Hendel)

– Kulturkompensasjonsordningen kompenserer en rekke arrangementer for barn og unge, men forutsetningen er at arrangementene er åpne for allmenheten. Det innebærer i praksis at næringsdrivende eller aktører som lever av å selge tilbud til institusjoner, må kompenseres via de brede ordningene innenfor Næringsdepartementet og/eller kompensasjonsordningene for kommunene. I tillegg så har vi forbedret ordningene for dem som faller mellom flere stoler, ved å forsterke det eksisterende virkemiddelapparatet, slik at flere vil få kompensasjon nå via Kulturfondet og Fond for lyd og bilde, skriver statssekretæren.

Til Dagbladet sier Creo – forbundet som mange kunstnere har som fagforening – at de mener barnehageforestillingene ikke burde havne utenfor de kulturspesifikke støtteordningene:
– Creo har derfor spilt inn til Kultur- og likestillingsdepartementet at forestillinger i barnehager og eventbransjen burde omfattes av støtteordningene til kulturlivet, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev