Jøran Rudi

NOTAM må redusere driften

INNLEGG: – At prosjektavhengighet er et umulig grunnlag for drift av en institusjons grunntjenester har blitt forklart for Kulturdepartementet i svært mange år. Selv om NOTAM har holdt oppgaven høyt, arbeidet systematisk og saklig, og hvert år levert svært gode resultater til tross for voldsomme økonomiske utfordringer, er vi nå kommet dit at vi må begynne å bygge ned det som møysommelig og nøysomt er bygget opp i løpet av de siste 14 år. Dette skriver NOTAMs leder Jøran Rudi.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Jøran Rudi, leder NOTAM

Til tross for NOTAMs 14 år med gode resultater, bevilger heller ikke denne gangen kulturdepartementet tilstrekkelige driftsmidler, og på grunn av ustabile prosjektinntekter tvinges nå NOTAM til å redusere driften. Dette vil gå utover brede brukergrupper, som vil få sine arbeidsmuligheter beskåret.

I en situasjon hvor nær sagt all musikkopplevelse involverer musikkteknologi i en eller annen form, og hvor stadig bredere grupper i kunst- og kulturliv øker bruken av musikkteknologi i sitt arbeid, prioriterer heller ikke denne gangen Kulturdepartementet feltet i sine bevilginger. Fokuset på teknologi som verktøy i skapende virke og musikkundervisning – fra grunnskole til høyere utdanning – øker sterkt, men ved norske universiteter og høgskoler finnes det svært lite relevant forskning på musikkteknologiske problemstillinger. Og i dette perspektivet må nå NOTAM – Norges eneste musikkfaglige miljø som samler både skapende perspektiver og teknologiutvikling for brede brukergrupper, redusere sin drift.

NOTAM ble opprettet for femten år siden, og knytter kunstnerisk virksomhet, med støtte til hundrevis av brukere hvert år, sammen med utdanning, formidling og utviklingsvirksomhet. I forhold til oppgavene har senteret vært underfinansiert siden starten, men gått rundt på prosjektinnganger, entusiasme og stor personlig motivasjon. Senteret hva vært tjenesteytende og sentralt i musikk- og kunstlivets oppbygging av kompetanse på medie- og musikkteknologifeltet, men opplever nå en umulig arbeidssituasjon.

NOTAM er avhengig av prosjektinntekter, som er tombola med grad av politisk korrekthet som innsats og faglig avsporing som resultat. Av og til går det galt, og da raser hele virksomheten, ikke bare prosjektene. Forsiktig uttrykt er dette lite å bygge langsiktige perspektiver på – slik vi erfarte i år, da NOTAM måtte trekke seg halvveis i et EU-prosjekt, på grunn av behandling i en komité med kort perspektiv. NOTAM hadde en lederrolle i dette EU-prosjektet, og konsekvensene for profil og internasjonalt omdømme kan jo leserne forestille seg.

At prosjektavhengighet er et umulig grunnlag for drift av en institusjons grunntjenester har blitt forklart for Kulturdepartementet i svært mange år. Selv om NOTAM har holdt oppgaven høyt, arbeidet systematisk og saklig, og hvert år levert svært gode resultater til tross for voldsomme økonomiske utfordringer, er vi nå kommet dit at vi må begynne å bygge ned det som møysommelig og nøysomt er bygget opp i løpet av de siste 14 år.

Nedbyggingen vil først og fremst gå utover våre brede brukergrupper; de som kanskje har størst bruk for en samlende ressurs. NOTAM har ikke lenger kapasitet til å kunne betjene like mange som før, adgang til produksjonsressurser som studioer og datautstyr vil bli sterkt beskåret, og NOTAM, som er kulturlivets internettpionér, må også nedlegge sine elektroniske tjenester.

Virksomheten må av kapasitetshensyn styres inn mot færre brukere, og svært mange vil derfor ikke lenger ha noe sted å henvende seg med spørsmål og behov for assistanse på tekniske, kunstneriske eller teoretiske spørsmål, eller for rådgivning i en utdanningssituasjon. Stikk i strid med dagens forventninger til kvalitet blant publikum, og med de lange trendene mot demokratisering og formidling av skapende virksomhet, må vi altså bygge ned det eneste norske fagmiljøet med oppgaver som skal favne både spiss og bredde i både musikk og andre kunstuttrykk.

NOTAM vil ikke bli borte, men Norge blir med dette uten et musikkteknologisk senter som på bred front:

— arbeider frem praktiske, tekniske løsninger på nye kunstneriske problemstillinger
— utvikler program- og maskinvare rettet mot spennet fra grunnskole til profesjonelle komponister
— bygger teknologisk kompetanse hos brede brukergrupper
— fyller hullene i det eksisterende utdanningstilbud fra universiteter og høgskoler
— etterutdanner komponister og kunstnere
— formidler tekniske og estetiske aspekter ved bruk av teknologi i musikk og kunst

Virksomheten vil bli beskåret, og siden NOTAM løser oppgaver som ingen andre på forpliktende vis løser i Norge i dag, tillater vi oss å uttrykke bekymring over hvordan Kulturdepartementet håndterer kulturlivets ønsker om utvikling også på de teknologiavhengige arenaene.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev