Telefonkabler

NOTAM sommerskole 2007

Lydlandskap og komposisjon er tama og det foregår fra 13. – 17. august. Kurset er lagt opp rundt undervisning i både tekniske aspekter og estetiske foredrag.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

NOTAMs sommerskole 2007 inneholder en større komponent estetisk orientering enn tidligere år. Konsepter NOTAM kommer til å gå igjennom er Soundscapekomposisjon, feltopptak, akustisk økologi, sonografi og idébasert lydkunst. Tekniske aspekter man får opplæring i er opptaksteknikk, ProTools, signalgang i studioer, masteringteknikker og lydbehandling under både Linux og Mac OSX.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som ønsker å jobbe med musikk, lydkunst og lydproduksjon på en enkel og profesjonell måte. Hovedprogrammet Pro Tools kan benyttes i så ulike sammenhenger som f. eks:

— Musikkinnspilling

— Filmlydmiksing

— Radioteater

— Lydkunst

Det kreves ingen spesielle tekniske forkunnskaper til kurset.

Innhold i kurset:
Dag 1

Introduksjon til det elektroniske lyd- og musikkfeltet.

Mikrofoner og opptaksteknikk

Soundscapekomposisjon

Spille inn lyd

Dag 2

Rom i musikken del I

Protools 1&2

Undervannslyd

Egenarbeid ProTools

Dag 3

Rom i musikken del II

Protools 3&4

Komposisjon for fjellakustikk

Egenarbeid ProTools

Dag 4

Klangarbeid i elektronisk musikk

Signalbehandling og Lyd under Linux

Verksted: Eget arbeid i signalbehandling.

Akustisk økologi.

Egenarbeid ProTools

Dag 5

Form i elektroniske komposisjoner.

Verksted og masteringteknikker.

«Lytting og bevissthet»

Huskonsert

Lærere: Jana Winderen, Knut Olaf Sunde, Jøran Rudi, Kjell Samkopf, Asbjørn Blokkum Flø, Cato Langnes og Henrik Sundt.

Om NOTAM.

NOTAM er et senter for formidling, forskning og utvikling innen det utvidede musikkteknologifeltet. NOTAMs viktigste funksjon er å yte hjelp til selvhjelp, og å vedlikeholde og utvikle tekniske ressurser som et fellesgode for norsk musikkliv. Komponister, kunstnere, studenter og akademikere kan henvende seg til NOTAM med forespørsler om assistanse eller bruk av maskinressurser til forskjellige prosjekter – kunstneriske eller forbundet med utdanning eller forskning.

Om foredragsholderene.

Jana Winderen er en kunstner, kurator og produsent som lever og arbeider i Oslo. Hennes arbeider har blitt vist i en rekke land og består bl.a. av lydinstallasjoner, interaktive installasjoner performance og CD-utgivelser. Et av hennes siste prosjekter er deltagelse på The Sampler, Grieg07 der ulike norske naturlyder bearbeides i en flerkanals lydinstallasjon. I lydsammenheng er Winderen bl.a. kjent for sine svært gode undervannsopptak og sitt samarbeid med lydkunstneren Chris Watson.

Knut Olaf Sunde er utdannet komponist ved Norges Musikkhøgskole og Musikkhøgskolen i Gøteborg. Sunde har jobbet både med tradisjonelle musikkinstrumenter og lyd for installasjonssammenheng. I senere verker som Molladalen 150707 (2007) og Circolo maledetti (2006) har det utenommusikalske konseptet spillt en stadig større rolle.

Jøran Rudi er født i Oslo, og startet i musikklivet som rockemusiker på slutten av syttitallet. Han studerte musikkteori og komposisjon ved New York University, og har konsentrert sitt arbeid innenfor computermusikken. Verkslisten inneholder komposisjoner for elektroniske instrumenter og digitale media, og omfatter musikk for dans, film, performance og multimedia. Rudi er leder for NOTAM.

Kjell Samkopf er en av de sentrale lydkunstnerene i norsk sammenheng og har med verker som E 5 S (2005) for preparert piano og steiner, Music for large mountain and vibraphone (2002), Mountain Listening (1998), Mårådalen Walk (1993), Har du sunget den for Grieg? (1993) og Aqua (1986) vært en av de sentrale norske komponistene som har arbeidet med sterk fokus på konseptuelle problemstillinger.

Asbjørn Blokkum Flø er utdannet komponist ved Norges Musikkhøgskole og jobber som komponist og som produsent og undervisningsansvarlig ved NOTAM. Flø har jobbet mye med lydinstallasjoner som medium.

I senere verker som Earbitten og Soundtracks samt Ciaccona har lavteknologiske løsninger og fokus på konsept spilt en viktig rolle.

Cato Langnes er NOTAMs faste studioansvarlig og Pro Tools ekspert. Cato har arbeidet i en årrekke både med studiolyd og konsertlyd, og har en god og bred erfaring fra musikk og kunstlivet. Langnes vil være foredragsholder og veileder, og vil være tilgjengelig for spørsmål og problemløsning under hele kurset.

Henrik Sundt er NOTAMs faste programmerer og elektronikkekspert. Henrik har arbeidet mye både med softwareutvikling og spesialdesignet elektronikk i forbindelse med kunst og musikkprosjekter. Henrik arbeider for tiden bl.a. med utvikling av det nyskapende lydprogrammet EDB.

Antall deltakere: 10

Varighet: 5 dager

Dato: 13. til 17. august 2007

Pris: 2500,-

Kurset kvalifiserer deg til å bruke studioene hos NOTAM.

Påmelding kan skje her, se her for mer informasjon.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev