Norsk kulturråd (logo)

Norsk kulturråds årskonferanse 2002 – Kulturell globalisering

Norsk kulturråd inviterer til årskonferanse i Trondheim 21.-22.november på Britannia Hotel og i Studentersamfundet. Kulturrådet ønsker med årets konferanse å bidra til større innsikt i hva den kulturelle globaliseringen innebærer og hvilke konsekvenser den kan få for kunst- og kulturlivet og kulturpolitikken i Norge.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Globaliseringen har store konsekvenser på kulturens område så vel som innenfor økonomi, politikk og teknologi. Utvekslingen av kulturelle impulser i form av kunstnere, kunstverk og kunstneriske ideer skjer i økende tempo. Den internasjonale migrasjonen bidrar til et økende kulturelt mangfold med konsekvenser for både nasjonalkulturer og etablerte kulturforståelser. Samtidig er kulturindustrien en voksende leverandør av kulturelle produkter som bidrar til å gjøre verden mindre og kulturene mer ensartet. Globaliseringsprosessene antas også å ha gitt nytt spillerom for regionale aktører som i tiltakende grad synes å kunne kompensere for nasjonal marginalitet med sin deltakelse i internasjonale nettverk. Samlet fører disse tendensene til at nasjonale tradisjoner, institusjoner og identiteter blir utfordret. Den kulturelle globalisering har konsekvenser ikke bare for det norske kulturlivet, men også for spørsmål og løsningsalternativer som preger kulturpolitikken.

Kulturrådet ønsker med årets konferanse å bidra til større innsikt i hva den kulturelle globaliseringen innebærer og hvilke konsekvenser den kan få for kunst- og kulturlivet og kulturpolitikken i Norge. Foredragene under konferansens første dag vil belyse disse spørsmålene allment. Hva er drivkreftene i den kulturelle globaliseringen og hvilke konsekvenser har denne for identitetsdannelser lokalt, regionalt og nasjonalt? Hvilken plass har lokale og nasjonale tradisjoner? Hvordan påvirkes kunst og kulturliv av utbudet fra medier og kulturindustri? Hva betyr den økende utveksling av kulturelle impulser for estetikken og kulturforståelsen? Hvordan påvirkes norsk kunst- og kulturliv av multikulturalisme og kulturelt mangfold? I hvor stor grad er internasjonale relasjoner noe nytt i norsk kunst og hva er det eventuelt som endres med dagens globaliseringprosesser?

Konferansens andre dag vil rette oppmerksomheten mot kulturområder der globaliseringen kan antas å har vidtrekkende konsekvenser. Endringsprosessene innen kulturvern, språkutvikling og populærkultur vil bli belyst ut fra et tverrfaglig perspektiv. Konferansen skifter arena fra den klassiske konferansesalen til Studentersamfundets amfi. I rundebordssamtaler vil forskere, journalister og utøvere drøfte utviklingstendenser innen disse feltene i lys av globaliseringen.

Kulturrådet ser med forventning fram til stimulerende meningsutveksling i Trondheim i november. Fullstendig program med påmeldingsskjema sendes ut i løpet av uke 38 og 39, og kan i tillegg lastes ned fra www.kulturrad.no under aktuelt.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev