Barrat Due

Utredning om norsk populærmusikk

Norsk kulturråd setter i gang en bredt anlagt utredning om norsk populærmusikk – rock, viser, pop og tilgrensende musikalske uttrykk. Arbeidet er blitt til etter anmodning fra Kulturdepartementet, og rapport skal foreligge sommeren 2002. – Vi er kjempefornøyde med initiativet, sier Stein Andreasen i Norsk Rockforbund.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

På musikkområdet har Kulturrådet forestått utredninger av jazz og folkemusikk og folkedans, mens de «frie» musikkensemblene er under utredning. Kulturdepartementet har foretatt utredning av orkestrene. Studien av populærmusikk-feltet skal komplettere de øvrige utredningene. Det samlede materialet skal legges til grunn for myndighetenes vurdering av kulturpolitiske tiltak og virkemidler på musikkområdet.

Tematisk bredde
Utredningen skal kartlegge populærmusikk-feltet med vekt på den store variasjonsbredden og en drøfting av grensene til andre deler av musikklivet. Populærmusikkens former, innhold og selvforståelser skal sammen med betydningen for rekruttering til musikklivet undersøkes. Videre skal vilkårene for produksjon og distribusjon av musikken og organiseringen innen populærmusikken studeres.

Utredningen vil både drøfte hvordan populærmusikken kan forstås i spenningen mellom ungdomspolitikk, næringspolitikk og kulturpolitikk og hva som kjennetegner populærmusikken i skjæringspunktet mellom politikk og marked. Hva er kulturpolitiske oppgaver og hva bør overlates til markedet? Hvor ligger de største kunst- og kulturpolitiske utfordringene i tiden framover?

Organisering av arbeidet
Ettersom utredningen skal gjennomføres på kort tid og krever en bred og variert kompetanse, vil arbeidet utføres av en forskergruppe. Prosjektet vil bli ledet av professor Jostein Gripsrud ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. Det er planlagt to samlinger hvor forskerne møter sentrale aktører fra populærmusikk-området for å diskutere tema og problemstillinger i utredningen. For å sikre at interessene i musikklivet kommer til orde, vil rapporten bli sendt ut på høring før den legges til grunn for kulturpolitiske vurderinger.

Ballade regner med å komme tilbake med mer stof rundt saken alt i morgendagens utgave, men kan alt nå registrere at en av de sentrale aktørene innen feltet, Norsk Rockforbund, er svært forbøyd med initiativet.

— Dette er et meget godt tiltak, sier Stein Andreasen i NRF. – Det skal bli spennenende å se hva denne undersøkelsen kan føre til.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev