Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Norsk kulturråd om forslaget til statsbudsjett

Norsk kulturfond har som kjent fått en reduksjon på fire millioner i Regjeringens forslag til statsbudsjett. I et møte tirsdag 31. oktober forfattet Norsk kulturråd et skriv der de beklaget de foreslåtte nedskjæringene – som etter deres mening vil svekke Kulturrådets tverrfaglige kompetanse, og spesielt ramme arkitekturen.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2001 er det foreslått en reduksjon av Norsk kulturfond på fire millioner kroner. Av dette er 2,5 millioner foreslått tatt fra avsetningen til arkitektur – dvs. hele arkitekturavsetningen i fondet – og omfordelt til Norsk Form, Norsk Arkitekturmuseum og Utsmykningsfondet for offentlige bygg.

Norsk kulturråd har i møte 31.oktober 2000 vedtatt følgende uttalelse:

Norsk kulturråd beklager at Regjeringen anser det nødvendig å redusere bevilgningene til Norsk kulturfond for 2001.

Norsk kulturråd beklager at arkitektur trekkes ut som fagområde av Kulturrådets virksomhet fra 2001. En del av Kulturrådets unike tverrfaglige kompetanse forsvinner, sammen med signaleffekten av at arkitektur omsider ble del av Kulturrådets kunstneriske program og profil på 1990-tallet. Denne tverrfagligheten har vært en del av Kulturrådets styrke.

Fordi både fagutvalg og råd oppnevnes hvert fjerde år, er Kulturrådet i en stadig utvikling som sikrer nytenkning. Samtidig representerer fagutvalg sammensatt av et bredt fagmiljø med ulik relevant kompetanse og med stor geografisk spredning et potensiale i nasjonal sammenheng.

Kulturrådets virksomhet har karakter av å være nyskapende og støtter eksperimenterende kunst- og kulturuttrykk. Å trekke arkitektur ut av en slik sammenheng vil svekke denne helheten.

Ulike og konkurrerende tilnærmingsmåter, slik for eksempel Norsk Form og Norsk kulturråd i dag representerer, er den beste garanti for å sikre bredde og dynamikk i fagmiljøet.

Kulturrådet peker på at en rekke tiltak som har vært støttet innen fagområdet arkitektur, f.eks. fagbøker, utredninger, teoretiske og praktiske bolig- og planprosjekter, står i fare for å være uten søknadsadresse fra nyttår, fordi det ikke synes selvfølgelig at ansvaret følger omfordelingen av midler.

For øvrig vil Kulturrådet påpeke det uheldige i at forslaget lanseres uten en forutgående utredning av arkitekturfeltet, som Kulturrådet etterlyste i forbindelse med fjorårets forslag om sammenslåing av flere mindre institusjoner til en ny større institusjon for byggekunst, design og formgiving.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.