Arnfinn Bjerkestrand

Musikernes Fellesorganisasjon er skuffet

– Vi er svært skuffet over at regjeringen Bondevik ikke vil følge opp den forrige regjeringens forslag til høyere stipendandel i studiefinansieringen, uttaler forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon i en kort kommentar til det endringsforslaget til statsbudsjettet for 2002 som ble framlagt før helgen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Vi er svært skuffet over at regjeringen Bondevik ikke vil følge opp den forrige regjeringens forslag til høyere stipendandel i studiefinansieringen, uttaler forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon – forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger.

– Vi er også skuffet over at samarbeidsregjeringen ikke har fulgt opp sine tidligere signaler om å gjeninnføre kunstfagstipendet, fortsetter han. – Det hjelper verken studenter flest eller kunststudenter særskilt at regjeringen sier den vil «arbeide for å forbedre studiefinansieringen», når den ikke vil støtte konkrete bedringsforslag.

Forbundslederen i Musikernes fellesorganisasjon er også overrasket og skuffet over at bevilgningene til «den kulturelle skolesekken» blir foreslått redusert med hele 6 millioner, mens han på plussiden noterer at de kirkelige fellesrådene beholder sine øremerkete statsstøtte, og at Ultimafestivalen til og med får øket sin støtte med nesten 1 million.

— Her er det fortsatt mye å gripe fatt i for fagkomitéene på Stortinget, sier Arnfinn Bjerkestrand, som mener at det fortsatt er langt igjen før staten har tatt sine kunst- og kulturpolitiske forpliktelser på alvor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.