Yngve Slettholm

– Orkestrene må selv prioritere høyere lønn

Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet svarer her på innlegget til forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand, der denne mente at den ferske statssekretæren led av «historieløshet». – Bjerkestrand kan gjerne mislike det, men ekstra tilskudd til OFO som rekrutteringstiltak for gruppeledere er ingen høyt prioritert sak for Kulturdepartementet, sier Slettholm i sitt innlegg, der han ellers påpeker at «gode tiltak står i lang kø, ikke minst innenfor musikkfeltet».

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon Arnfinn Bjerkestrand beskylder meg for å være historieløs, og påstår at jeg har uttalt at bedring av orkestermusikeres lønn ikke er noen prioritert oppgave. Det fordrer noen korte kommentarer:

Saken har sin bakgrunn i at jeg ble avkrevet et svar vedr. Oslo Filharmoniske Orkester (OFO), som skal ha rekrutteringsproblemer – særlig på gruppeledernivå. Jeg uttrykte da en viss skepsis til at et høyere lønnsnivå automatisk ville føre til større interesse fra utenlandske toppmusikere for å søke jobb i Norge.

Bjerkestrand refererer til en plan fra en enstemmig arbeidsgruppe som i 1990 konkluderte med at lønnsnivået var for lavt. Etter noen løft i årene som fulgte, mener han å påpeke at lønnsnivået igjen har sakket akterut.

Til det er å si at svært mye har endret seg i samfunnet siden 1990, både når det gjelder lønns- og kostnadsutvikling , innenfor kulturlivet og i kulturpolitikken. Svært mye er organisert på en annen måte i dag enn den gang, og mange arbeidsgrupper har konkludert med behov for betydelige økonomiske løft på de forskjelligste områder. Men i denne sammenheng er det viktigst å nevne at Kulturdepartementet ikke lengre er part i orkestermusikernes lønnsforhandlinger. Dermed er det orkestrene selv som må prioritere høyere lønn framfor andre ting dersom man anser dette som et nødvendig tiltak for å rekruttere de beste musikerne.

Orkestrene har nå også mulighet til å styrke sin inntektsside f.eks. ved sponsoravtaler, og er ikke lengre avhengig av godkjennelse eller tilleggsbevilgning fra departementet for å heve lønnen. Hvis Kulturdepartementet skulle øke sin bevilgning til OFO, må det ses i sammenheng med departementets øvrige budsjett. Her står gode tiltak i lang kø, ikke minst innenfor musikkfeltet, og allerede vedtatte opptrappingsplaner legger beslag på betydelige fremtidige budsjettmidler. Disse store og viktige tiltakene må vi kjempe for å få gjennomført i årene som kommer.

Bjerkestrand kan gjerne mislike det, men ekstra tilskudd til OFO som rekrutteringstiltak for gruppeledere er ingen høyt prioritert sak for Kulturdepartementet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.