Arnfinn Bjerkestrand

Hvem sitt ansvar?

Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet har uttalt at bedring av orkestermusikernes lønn ikke er en prioritert oppgave. – Dette er historieløst, uttaler forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i en kommentar.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Bjerkestarnd minner om at det samme departementet for noen år siden tok initiativet til en utredning nettopp om orkestermusikernes lønn og utdanning.

Den gangen konkluderte en enstemmig arbeidsgruppe, også departementets representanter, både med at lønnsnivået var for lavt i forhold til sammenlignbare grupper og at det var nødvendig med et krafttak for å rette opp uholdbare skjevheter. Det ble da også gjort et godt stykke på vei i 1993 og 1995, men siden har lønnsforskjellene på nytt vokst.

Situasjonen i 2001 er etter MFOs oppfatning mer alvorlig enn tidligere, og departementet har på ingen måte grunnlag for å prioritere denne saken lavere nå enn i 1990. Det er riktig at musikernes lønn fastsettes i forhandlinger mellom MFO og orkestrenes arbeidsgiverorganisasjon. Men staten bidrar med brorparten av de offentlige tilskuddene til orkestrene, og Kulturdepartementet oppnevner et flertall av styrerepresentantene i hvert orkester.

— Hvordan departementet da kan fraskrive seg et ansvar for de ansattes lønnsvilkår, er en gåte for meg, sier forbundslederen i Musikernes fellesorganisasjon.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.