© Illustrasjonsfoto

Må gjenspeile bredden

INNLEGG: Norsk Komponistforening (NKF) er skeptisk til det foreløpige mandatet til Music Norway, skriver Åse Hedstrøm, styreleder i NKF.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturdepartementet meddelte i dag, 15. juni, at [link id=67703 title=»MIC og MEN blir slått sammen til et nytt organ med navnet Music Norway»]. Norsk Komponistforening (NKF) ser positive trekk med den nye modellen, men er skeptisk til det foreløpige mandatet.
Bredden må videreføres
Departementet trekker notene ut for å rendyrke Music Norways profil.
Kulturministeren er sitert i pressemeldningen: «Music Norway skal styrke posisjonen til norsk musikk og norsk musikkbransje i utlandet, samt legge til rette for økt salg og eksport». NKF er glad for at norsk musikkeksport styrkes, men erfaringsmessig kan slike sammenslåinger føre til at smale musikksjangre blir skjøvet til side. Dermed kan musikk med kortsiktig kommersielt potensiale bli prioritert.
NKF er opptatt av at det brede mandatet som MIC og MEN i dag har blir videreført. NKF mener at et organ som Music Norway må gjenspeile det norske musikklandskapet, og vi frykter for kunstmusikkeksporten som MIC i 30 år har hatt suksess med. Derfor må styresammensetningen i Music Norway gjenspeile bredden i norsk musikk.
Frykter for kunstmusikken
Norske komponisters musikk er godt kjent på en rekke internasjonale arenaer.
Komponister som Maja Ratkje, Rolf Wallin, Lars Petter Hagen, Øyvind Torvund og Lasse Thoresen har alle hatt suksess og interessen er økende. Det er tvilsomt om dette hadde vært mulig uten MICs innsats for den norske musikken. Vil det være mulig i fremtiden?
Vi frykter at Music Norway ikke har et tilstrekkelig mandat til å ivareta kunstmusikken. I pressemeldingen fra departementet går det fram at ballade.no og noteproduksjonen skal skilles fra MIC. Når noteproduksjonen blir fjernet fra MICs formidlingsvirksomhet, vil det vanskeliggjøre arbeidet med å promotere kunstmusikk. Den nye musikken, komponistene og publikum kan bli skadelidende.
Noteproduksjonen må videreføres
Vi er glade for at departementet ønsker å finne «en god, varig og fremtidsrettet løsning for noteforlags- og arkivvirksomheten».
Vi mener det bør innebære en videreføring av noteproduksjonen på det nivået den eksisterer i MIC i dag. Det er en utfordring å få til en god tilgjengelighet for virksomheten og få innlemmet den kommersielle delen (notesalg og utleie) i Nasjonalbiblioteket. Noteproduksjonen må styrkes med informasjons- og formidlingskompetanse.
Vi inviterer departementet og politikerne til en fruktbar dialog om å finne de gode løsningene i det videre arbeidet.
Åse Hedstrøm er styreleder i NKF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev