MIC og MEN blir Music Norway

Kulturdepartementet lager ny stiftelse. Ballade og notevirksomheten skilles ut.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Prosessen rundt samorganiseringen av MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) har pågått siden nyttår. Nå har Kulturdepartementet (KUD) bestemt at MIC og MEN skal bli til en ny stiftelse som vil få navnet Music Norway.
— Regjeringen etablerer Music Norway for å samordne og styrke den internasjonale satsingen på musikkområdet gjennom nærings- og kultureksport samt profilering. Slik får vi en sterk og målrettet satsning på eksport av norsk musikk, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.
Les også: [link id=67413 title=»Ett organ«]
Glad for styrking
Videre heter det at Music Norway skal være en «sentral samarbeidspartner og et rådgivende organ for å oppnå regjeringens kulturpolitiske mål innen profilering og eksport av norsk musikk.»
Inger Dirdal, direktør i MEN, er glad for at eksportsatsningen skal styrkes.
— At departementet ønsker en sterk og målrettet satsning på eksport av norsk musikk, er gledelig. Vi ser frem til å videreføre eksportarbeidet vårt for norsk musikk, sier Dirdal.
— Kan gjøre en bedre jobb
MIC-direktør Kristin Danielsen er også positiv til samorganiseringen.
— Sammen kan vi gjør en bedre jobb for norske musikere og norsk musikkmiljø. Det er dette arbeidet som har stått i fokus gjennom hele prosessen. Det er så mye bra som skjer i norsk musikkbransje som fortjener oppmerksomhet, så det er bare å komme i gang med arbeidet, sier hun.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade.no, som i dag er administrativt underlagt MIC, skal ikke bli en del av Music Norway. En av oppgavene til det nye styret blir å vurdere en uavhengig organisering av Ballade.no.
— Ballade er en viktig selvstendig stemme i norsk musikkmiljø. Det at Kulturdepartementet ikke vil ha det inn i den nye stiftelsen tar jeg til etterretning og jeg ser veldig positivt på at oppdraget om en omlegging av Ballade gis til det nye styret. Det vil sikre Ballade en grundig prosess og en reell mulighet til å etablere seg selvstendig. Prosessen har vist at Ballade betyr mye for veldig mange så jeg er glad denne diskusjonen ikke er over i dag, sier Danielsen.
For å rendyrke profilen blir heller ikke noteforlagsvirksomheten til MIC med videre i Music Norway. Departementet vil «legge til rette for at noteforlagsvirksomheten overføres til Nasjonalbiblioteket for å utnytte institusjonens kompetanse på musikk og arkivfeltet.»
— Når det gjelder Notevirksomheten velger jeg å ta KUD på ordet i pressemeldingen om at de er opptatt av en god og fremtidsrettet løsning for dette, men det er ingen hemmelighet at jeg hadde foretrukket at det ble en del av det nye selskapet, sier Danielsen.
Spennende utfordring
Leif Holst Jensen blir styreleder i Music Norway. Han er i dag generalsekretær i Produsentforeningen og styreleder i Rikskonsertene.
— Vi har ikke skrevet ferdig stiftelsens endelige formål og pressemeldingen gir bare en foreløpig definisjon av formålet, men jeg mener at det blir en god videreføring av det arbeidet som har vært gjort i MIC og MEN og at dette blir en spennende utfordring for hele bransjen.
Les også: [link id=67554 title=»Finsk samling«]
Ryddig framdrift
Ballade skal ikke være med videre, men styret i Music Norway skal vurdere en uavhengig organisering av Ballade.
— Hva betyr det?
— Organiseringen av Ballade skal drøftes videre. Vi må finne en organisasjonsform, men det er for tidlig å si hvordan det nøyaktig skal gjøres. Ballade har hatt en stor styrke i kultur- og musikklivet og vi skal se på hvordan det skal videreføres. Profilen vil være en del av den videre drøftelsen. Det som har vært oppfatningen er at innenfor en statlig etablert stiftelse som vi lager nå er det kanskje ikke naturlig å videreføre den redaksjonelle rollen som Ballade har hatt.
— Hva vil det innebære at MICs noteforlagsvirksomhet legges til Nasjonalbiblioteket?
— Det er det også for tidlig å si noe om konkret. Det er en beslutning tatt av KUD på bakgrunn av arbeidsgruppens arbeid, og det er jobbet mye for å finne ut av hva som er hensiktsmessig. Men nøyaktig hvordan det skal skje må vi diskutere med de involverte partene inkludert Nasjonalbiblioteket.
— Hva er tidsaspektet i den videre prosessen?
— Alle involverte parter er interessert i at det skal finnes løsninger så fort som mulig. Jeg har oppfattet at MIC og MEN har fått bevilgninger fram til oktober. Det tar tid å etablere en stiftelse og for oss er det viktigste at vi gjør det på en ryddig måte der vi ivaretar de ansattes interesser og at det skjer med så rask og god fremdrift som mulig, sier Holst Jensen.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev