Utvalgsleder Hans Ole Rian overleverer rapporten om kulturskolene til kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Foto: Merete Vonen)

Knapt med tid

Over halvparten av kulturskolelærerne mener at tidsressursene ved sin skole er «dårlige» eller «meget dårlige». MFO er bekymret for kvaliteten på undervisningen.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

En undersøkelse, som Musikerne fellesorganisasjon (MFO) har utført blant 700 kulturskolelærere, viser blant annet at over halvparten av kulturskolelærerne mener at tidsressursen ved sin skole er dårlig eller meget dårlig.

Les Rians kronikk om undersøkelsen her: [link id=67310 title=»Kulturskolelæreres arbeidsvilkår«]

— De tilbakemeldingene vi har fått tidligere er også at tiden per elev i snitt har gått ned de siste årene, sier Hans Ole Rian, nestleder i MFO.

Svakere undervisning
Tid brukt per elev går spesielt ned i instrumentalopplæringen, ifølge Rian, men det samme gjelder også i andre disipliner som dans og billedkunst.

— Det er klart at for en del sjangre, årsklasser, instrumenter og uttrykk er det fint med gruppeundervisning, men så er spørsmålet hvor stor gruppene kan være før det går ut over kvaliteten på undervisningen. Vi får meldinger fra en del kulturskoler om at grensen er nådd for antall elever per lærer, sier Rian.

Han mener at konsekvensen av idsklemma kan være at kvaliteten på undervisningen blir dårligere, og mener det må være et alternativ å se på hele organiseringen av kulturskolen. For eksempel kan kulturskolen gå på dagtid, parallelt med grunnskoleundervisning.

Les mer om kulturskolene: [link id=67027 title=»Kulturskolelandet spriker«]

En annen løsning kan være etterutdanning av lærere, mener MFOs nestleder.

— Det er mange som melder tilbake at de ikke kan gruppepedagogikk. Kanskje de trenger etterutdanning, men samtidig er ikke det så lett å ta, sier Rian.

— Hva betyr dette for elevene?

— De får ikke så mye god undervisning som de kunne ha fått. Når man må bruke mestepartene av timen til å sette sammen instrumentet, stemme det og justere det, blir ikke undervisningen så bra som den kunne ha vært.

Kommunalt ansvar
Budsjettansvaret ligger hos kommunene, og Rian mener at de må ta en diskusjon om hva de egentlig vil med kulturskolene. Samtidig retter Rian også pekefingeren mot regjeringen.

— Det er over ett år siden kulturskoleutvalget leverte rapporten sin. Der ligger det en del forslag angående tidsressurs, samarbeid med SFO, kombinerte stillinger, og også et forslag om en forskrift om kulturskolevirksomhet. Vi som jobber med feltet mener det er på høy tid at vi får samme betingelser som grunnskolen på hvordan en kulturskole skal drives. Ennå har vi ikke hørt noen ting fra Kunnskapsdepartementet, sier Rian.

Les også: [link id=66184 title=»Kulturskolen inn i skoleverket«]

— Når en regjering går ut og lover et kulturskoleløft i Kulturløftet, må de ta grep for å oppfylle de lovnadene. De kan ikke løpe fra det og fraskrive seg ansvar.

Ballade har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som skal komme med et svar i løpet av dagen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev