Rockeband er en av de mest populære tilbudene på Namsskogan kommunale kulturskole, og et av høydepunktene er Ungdommens kulturmønstring. (Foto: Kulturskolen)

Kulturskolelandet spriker

De kommunale kulturskolene spriker i alle retninger både når det gjelder tilbud og økonomi. Nord-Trøndelag har flest elever i forhold til befolkningen, Østfold ligger på bunn.

Kalender

En gjennomgang av ulike statistikker om kulturskolene viser at tilbudet spriker i alle retninger.

I Nord-Trøndelag har 24 prosent av alle elever i grunnskolen et tilbud i kulturskolen. I Østfold-kommunene er det kun 7,4 prosent dekningsgrad. Oslo følger hakk i hæl på jumboplass, med en dekningsgrad på 9 prosent. Mens det i enkelte kommuer er kun 1,4 prosent av grunnskolebarna som går i kulturskolen, har andre kommuner gitt plass til 8 av 10 grunnskolebarn.

Ber om oppmerksomhet
Tilbudet i enkelte kommuner er så dårlig utbygd at direktør for Norsk Kulturskoleråd, Inger-Anne Westby, ber om full oppmerksomhet fra kommunepolitikere de neste årene.

– Det er ikke en lovfestet rett til å ha en plass i kulturskolen for norske barn, og heller ingen forskrift som avgrenser hvor lite et tilbud kan være før det kan kalles et kommunalt tilbud. I enkelte kommuner er kulturskolen en salderingspost hvert år, og tilbudet er ujevnt kvalitetsmessig, sier hun.

Målet er at 30 prosent av alle grunnskolebarn i Norge skal ha et tilbud om kulturskoleopplæring innen 2014.

– Vi har lagt opp til en opptrappingsplan, men er ikke mer enn halvveis i målsettingen, sier Westby.

Topper statistikken
Namskogan kommune topper statistikken når det gjelder dekningsgrad i kulturskolen. I den kommunen har 80 prosent av alle barna i grunnskolen en plass i kulturskolen.

Aller mest populært er musikkundervisningen, men kommunen har også plasser innen dril og håndverk. Fra Namskogans kommunebudsjett går 3478 kroner per barn mellom 6 og 15 år til å subsidiere kulturskolen. Snittet for hele landet er på 1731 kroner.

– Vi har faktisk opplevd de siste årene at det er “in” å gå i Kulturskolen, derfor har vi også fått så mange elever. Vi er opptatt av å gi de aller yngste, første- og andreklassingene, en god start, og lar dem gjerne prøve litt ulike instrumenter til å begynne med. Målet vårt nå er å beholde dem så lenge som mulig, sier kulturskolerektor Odd Bakken i Namskogan.

Synes synd på ungdommer
Selv med så mange elever på plass i kulturskolen, opplever rektoren at pågangen er enda større enn kapasiteten.

– Ja, vi har ventelister. Vår hovedutfordring som distriktskommune er at vi ikke har lærerkrefter som kan møte alle de ønskene barna har, sier Bakken.

Han er ikke nådig når han hører om kommuner som kun gir et kulturskoletilbud til knappe 4 prosent av grunnskolelevene.

– Jeg synes synd på de ungdommene som bor i de kommunene. Og til kommunetoppene vil jeg si at det å spare på kulturskoletilbudet, er å spare seg til fant.

Andre enden
I den andre enden av statistikken ligger Østfold-kommunene. Totalt sett er 7,4 prosent av fylkets grunnskoleelever også å finne i kulturskolestatistikken. Fredrikstad kommune, som gjerne ønsker å profilere seg som en kulturkommune, bruker bare 474 kr per barn mellom 6 og 16 år på kulturskole. Og tallene fra 2009 viser en dekningsgrad på 4,4 prosent.

Dette har bedret seg, i følge rektor ved kulturskolen, Mathias Lundquist.

– I 2010 hadde vi en dekningsgrad på 7 prosent, og 651 elevplasser ved kulturskolen. Vi har også andre kommunale kulturtilbud til barn, som ikke er organisert under kulturskolen. Tar man med disse barna, har 8,2 prosent av grunnskolebarna et kommunalt kulturtilbud. Når det er sagt er Fredrikstad en kommune som burde ha et tilbud som var minst tre ganger så stort som det vi har i dag. Det som må til da, er en økning av rammetilskuddet. I dag har vi et totalbudsjett på cirka 15 millioner kroner og egeninntekter på 8,5 millioner kroner. Kommunens ramme er på 6,5 millioner kroner. En økning på 2 millioner ville kunne omgjøres til over 600 elevplasser. Det er det vi jobber for i tiden fremover, sier Lundquist.

Andel grunnskolebarn med plass i kulturskolen, fylkesvis dekningsgrad i prosent:

Nord-Trøndelag
24
Sogn og Fjordane
23,5
Møre og Romsdal
22,5
Finnmark
20,9
Troms
20,6
Sør-Trøndelag
20
Oppland
19,5
Telemark
18,3
Hedmark
18
Nordland
17,6
Rogaland
17
Aust-Agder
15,5
Hordaland
14,8
Vestfold
13
Akershus
12,8
Vest-Agder
12,7
Buskerud
10,3
Oslo
9
Østfold
7,4

Ti på topp, dekningsgrad blant elever i grunnskolen i prosent:

Namskogan: 80,5
Bindal: 78,1
Masfjorden: 74,2
Fosnes: 73,6
Berg: 69,7
Eidfjord: 69,5
Modalen: 68,9
Hamarøy: 67,0
Vestre Slidre: 66,4
Osen: 65,8

Ti på bunn, dekningsgrad blant elever i grunnskolen i prosent:

Marnardal: 1,3
Lødingen: 1,6
Gamvik: 3,5
Halden: 4,0
Fredrikstad: 4,4
Svelvik: 4,8
Aurskog: 5,2
Krødsherad: 5,5
Selje: 6,0
Tjøme: 6,1

Ballade setter i en artikkelserie i forkant av valget søkelyset på kulturskolene. I morgen: Hvem er dyrest i landet her?

Kilder: Grunnskolens Informasjonssystem, Norsk Kulturskoleråd, KOSTRA

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev