Skjermdump av søk i Offentlig elektronisk postjournal.

Hva skal Rikskonsertene hete?

Departementet skal ha sagt nei til navnet Kulturverket. Rikskonsertene omtaler det hele som en ugrei bestilling.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

Saken er laget i samarbeid med Periskop.no
Rikskonsertene har siden nyttår hatt ansvaret for den sentrale styringen av skolekonsertprogrammet Den kulturelle skolesekken (DKS). I løpet av 2016 skal den 49 år gamle institusjonen omstilles fra å være en av landets største produsenter for barnekonserter, til å bli en etat med nasjonalt ansvar for forvaltningen av DKS over hele landet.
Det vil si at organisasjonen skal endres fra kun å arbeide med musikkfeltet til nå også å dekke det øvrige kulturfeltet. Omstillingen krever blant annet navneendring.
Denne prosessen er allerede i gang, og navneforslag er sendt til Kulturdepartementet. Ballade har imidlertid fått avslag på innsyn i dokumentene i saken. I elektronisk postjournal har det også blitt gjort endringer i dokumentnavn, men i en tidligere versjon står navnet Kulturverket nevnt.

Ingeborg Vea Foto: Privat


Bedt om å ta ny runde
Vi spør kommunikasjonssjef Ingeborg Vea i Rikskonsertene om det stemmer at den nye DKS-etaten skal hete Kulturverket.
– Nei, det navnet blir det ikke, sier Vea.
– Hva blir det nye navnet da?
– Det vet vi ikke. Vi har kjørt omfattende og involverende prosesser med både nettverket vårt og de ansatte. Vi hadde kommet opp med forslaget Kulturverket, og skulle bare få en avklaring fra departementet på at navnet var ok. Men det var det ikke. Så vi har blitt bedt om å ta en runde til.

Ugrei bestilling

Det er ikke satt noen tidsfrist på når noe nytt navneforslag skal legges frem for Kulturdepartementet. Men Vea omtaler departementet som utålmodig, og kan fortelle at de ansatte i Rikskonsertene fikk en tenkeoppgave i påsken.
– Vi er en gruppe som skal samles denne uken, og så får vi se om det dukker opp noen gullforslag utover de forslagene vi allerede har hostet opp, som kan falle bedre i smak hos departementet enn navnet Kulturverket.

– Fikk dere noen begrunnelse på hvorfor Kulturverket ikke var et egnet navn?

– Nei, egentlig ikke. Vi har bedt om en skriftlig begrunnelse, men det har vi foreløpig ikke fått.
– Det har vært en ganske ugrei bestilling fra starten av. Vi har fått føringer underveis, og i tillegg har det vært skifte av statsråd. Dette hadde nok kanskje vært enklere om Widvey hadde fortsatt, siden hun hadde mer eierforhold til hele prosessen. Nå er det ny statsråd med ny agenda.
– Er dette frustrerende for dere?
– Ja. I og med at vi har hatt en slik bred prosess med involvering fra hele DKS-nettverket, er det ikke morsomt å få beskjed om at de forslagene dere har kommet opp med, de liker vi ikke. Men sånn er det jo. Det er departementet som har det siste ordet. Og hvem vet; kanskje det kommer opp et kjempefint forslag.
– Vi tar selvsagt også utfordringen på strak arm. Navnet er noe vi skal leve med i lang tid fremover, og det er viktig at vi får et navn som vi kan identifisere oss med. Så vi velger å ta det som en utfordring.
Det nye navneforslaget vil oversendes Kulturdepartementet så snart Rikskonsertene har kommet til enighet om nytt forslag. Deretter vil statsråden avgjøre når Rikskonsertenes nye navn vil foreligge.
Dialog mellom departementene
I følge Kulturdepartementets pressesenter var det ikke konkludert omkring navnet Kulturverket da Ballade i påskeuken spurte dem om Kulturverket vil bli Rikskonsertenes nye navn, og departementet ønsket derfor ikke å kommentere saken.
Etter å ha snakket med Rikskonsertene, sendte vi oppfølgingsspørsmål på epost, om årsaken til at navnet er skrotet. Da fikk Ballade dette svaret fra konstituert ekspedisjonssjef Øystein Vidar Strand:
«Det er godt kjent at Rikskonsertene skal ha nytt navn etter at de nå har fått nytt mandat og nye oppgaver. Vi har nå en pågående prosess for å finne nytt navn, og som del av den prosessen har virksomheten hatt anledning til å komme med forslag.
Beslutning om nytt navn tas av Kulturdepartementet som virksomheten er underlagt. DKS er imidlertid et felles ansvar mellom KUD og KD, så det er også behov for en dialog mellom de to departementene om dette før endelig beslutning

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev