Hva skal Rikskonsertene hete?

Departementet skal ha sagt nei til navnet Kulturverket. Rikskonsertene omtaler det hele som en ugrei bestilling.