Høyre_logo

Høyre: Mer kultur, mindre skatt

INTERVJU: I vår partiutspørringsserie har turen denne gang kommet til Høyre. Både Bergen og Oslo Høyre vektlegger at lavere skatt og økt kultursatsning henger sammen: – Vi har vist at vi klarer å prioritere kulturlivet uten å øke skattebyrden til folk flest, heter det fra Bergen Høyre. Begge lokallagene ønsker å satse mer på kultursektoren: – Høyre har i byråd økt kulturbudsjettet hvert år i denne perioden og det vil øke enda mer i tiden som kommer, heter det fra Oslo Høyre.

Kalender

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

New Conception of Raga

16/08/2020 Kl. 18:00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

1. Ønsker ditt parti økte bevilgninger til kultursektoren i kommunene? I så fall, vil dere øremerke disse midlene?

Oslo Høyre: Høyre har i byråd økt kulturbudsjettet hvert år i denne perioden og det vil øke enda mer i tiden som kommer. Mange av midlene er knyttet opp mot konkrete prosjekter, slik som Vestbanen og utviklingen av et musikksenter i Schouskvartalet.

Bergen Høyre: Ja. Fordelingen av midlene skjer i henhold til de vedtatte planene i Bergen kommune, Kunstplanen, Kulturnæringsplanen, Kulturarenaplanen og Amatørkulturplanen. Men disse planene vil også medføre en sterkere prioritering av åpne/frie tilskuddsposter.

2. Støtteordninger:

a) Ser dere det som mest hensiktsmessig med sentrale eller desentraliserte (lokale) støttetiltak?

Oslo Høyre: Høyre mener at en hovedsakelig bør ha lokale støtteordninger, slik at pengene treffer slik de er ment å treffe. Høyre tror at man i større grad kan drive god oppfølging om man har en nærhet til tiltaket som støttes. I noen tilfeller kan det likevel være riktig å ha en sentral støtteordning.

Bergen Høyre: Begge deler er viktige. De sentrale retter seg hovedsakelig mot det profesjonelle kulturlivet, mens de lokale, på bydelsnivå, hovedsakelig går til frivillige og amatørkulturen.

b) Bør musikere som tjener mye subsidiere musikere som tjener mindre gjennom kollektive ordninger?

Oslo Høyre: Dette er ikke en sak for politikerne å bestemme. Dette er noe musikerne må bli enige om seg imellom.

Bergen Høyre: Dette må det være opp til aktørene selv å bestemme

3. Hvilke satsningsfelter innen musikken anser deres parti som viktig å fremelske og på hvilken måte?

Oslo Høyre: Høyre tror på mangfoldet og utøver dette i form av støtte til en rekke ulike festivaler i Oslo. Tilbudet til musikkelskere er enormt i festivalmånedene og representerer et mangfold av musikksjangere fra Kammermusikkfestival til Melafestivalen. I tillegg legger vi tilrette for en åpen kulturell infrastruktur ved å lage øvingslokaler for alle former for musikkutøvere ved Schous-bryggeriet. Høyre vil ikke vedta å fremelske en spesiell musikkstil, men vi mener at ved å gi utøverne mulighet til å utvikle seg innenfor sitt interessefelt, vil et mangfold av flinke musikere vokse frem.

Bergen Høyre: Byrådet, der Høyre har kulturbyråden, har i denne perioden hatt sterkt fokus på nyskapende kunstuttrykk. Det er videre viktig å bedre arbeidsvilkårene til de utøvende og produserende kunstnerne

Hvor vil dere ta disse pengene fra?

Bergen Høyre: All vår satsing på kultur i Bergen de siste fire årene har vært med friske penger. Vi har økt kulturbudsjettet med 20 % på fire år, og denne utviklingen ønsker vi at skal fortsette.

4. Hva mener dere vil være det mest effektive tiltaket for å øke forbruket av norsk musikk i Norge og internasjonalt?

Oslo Høyre: For å øke interessen for norsk musikk tror vi det trengs en profesjonalisering av markedsføringen. Proff markedsføring og midler til dette er viktig for å nå igjennom, både lokalt og internasjonalt.

Bergen Høyre: Vi har støttet etableringen av MIC Innovasjon og MIC Media i Bergen og vi jobber delvis i samarbeid med MIC for å utarbeide bedre rammevilkår. Vi har også vedtatt en internasjonal kulturstrategi der vi satser på å styrke musikkmiljøet i internasjonal sammenheng.

5. Hva mener deres parti vil være det mest effektive tiltaket for å stimulere norsk musikk: Senkede skatter for utøvere og komponister, utvidede støtteordninger for de samme gruppene, eller andre grep?

Oslo Høyre: Høyre tror på kompetanse og muligheter. Kompetanse på eksempelvis markedsføring (som nevnt over). Det er klart at når unge utøvere ser andre nordmenn som markerer seg på musikkfronten vil det bidra til at flere kommer til og at flere utvikler seg til å bli gode musikere.

Bergen Høyre: Skattespørsmål er et nasjonalt anliggende, den eneste skatten kommunene råder over er eiendomsskatten. Vi mener støtteordninger og gode rammevilkår for kunstnere er viktig. Vi ønsker også å utvikle en infrastruktur som støtter musikklivets behov og som kan bidra til en økt kommersialisering for kunstnerne.

6. Bør musikere, på samme måte som idrettsutøvere, i større grad alliere seg med aktører innen næringslivet?

Oslo Høyre: I den grad musikerne ønsker dette, står de fritt til å gjøre det.

Bergen Høyre: Ja, vi er veldig positive til et økt og konstruktivt samspill mellom næringslivet og kunstnere. Det er gledelig at næringslivet i økende grad ser verdien av å rette oppmerksomheten mot kulturlivet.

7. Det er brukt omlag fire milliarder til å bygge et nytt operahus i Oslo. Er det aktuelt for deres parti å bruke fire milliarder til en tilsvarende storstue for en annen musikkform? I så fall hvilken?

Oslo Høyre: Igjen er det viktig å trekke frem det arbeidet som pågår med å gjøre Schous Plass til et musikkens hjerte i byen. Hva staten ønsker å bruke på en Opera er uinteressant for den enkelte utøver i en annen sjanger. I Høyre er det unaturlig å snakke om storstuer for alle musikkformer, det som er viktig er å sørge for at man kan ta i bruk bygg til flere ulike arrangement. Vi tror at musikerne også vil ha glede av å ha øvingslokaler og scener på tvers av sjangere, slik at man kan få inspirasjon fra hverandre og utvikler seg som musiker.

Bergen Høyre: Vi ser på Operaen som et nasjonalt løft som forhåpentlig vil komme hele musikklivet til gode. I Bergen har vi et sterkere fokus på andre musikkformer enn det som prioriteres nasjonalt.

8. Hvor mye anser deres parti som det nødvendig å øke skattene for å nå partiets mål på kulturfeltet?

Oslo Høyre: Det har vist seg at ved å senke skattene så øker aktiviteten i næringslivet. Flere kommer i jobb og betaler skatt, slik at stat og kommune faktisk får inn mer penger. Derfor har vi ikke lagt inn noen skatteøkning i våre budsjetter.

Bergen Høyre: Vi har økt bevilgningene til kulturfeltet med 20 % i løpet av fire år i Bergen. Samtidig har vi nedbetalt et underskudd på 1 milliard kroner og redusert eiendomsskatten med 14 %. Vi ser det ikke som nødvendig å øke skattene for å styrke kulturfeltet, og kommer heller ikke til å øke den kommunale eiendomsskatten. Samtidig har vi lagt opp til 70 millioner kroner i økte bevilgninger til det profesjonelle kunstlivet i Bergen de neste ti årene, og vi har vist at vi klarer å prioritere kulturlivet uten å øke skattebyrden til folk flest.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev