Konsert - De unges orkesterforbund Foto: Yngve Vogt

Rydd i eget rot!

Krav til korrekt registrering og dokumentasjon av medlemstall burde overhodet ikke være nytt for Musikk i Skolen, skriver Terje Winther i UNOF.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikk i Skolen (MiS) forteller denne uken til Ballade at de nå ikke lenger skal motta Frifond-midler, og at «frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned».
De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en av de frivillige musikkorganisasjonene som har Frifond-oppgaver gjennom Frifond Musikk. Vi reagerer på flere av de uttalelsene Musikk i Skolen kommer med.

Terje Winther Foto: Miriam Ellén Nerheim


Medlemstall og dokumentasjon
Det fremkommer av artikkelen at MiS ikke kan dokumentere medlemstall. De skylder på et dataselskap som ikke har levert tilstrekkelige tjenester (altså et medlemsregister), at de har fått for kort tid til å dokumentere medlemstall ovenfor forvalteren Norsk Musikkråd (NMR), og at de er overrasket over den behandlingen de har fått. NMR på sin side viser til at de har gitt MiS tre år på å tilpasse seg, og at MiS har fått runde overgangsordninger i disse tre årene.
FØLG DEBATTEN: @BalladeNO på Twitter og BalladeNO på Facebook

Krav til korrekt registrering og dokumentasjon av medlemstall burde overhodet ikke være nytt for MiS. I Norge er det stor oppmerksomhet om medlemstallene i de frivillige organisasjonene, med krav om system og dokumentasjon for å unngå medlemsjuks, jfr. de mange store medie- og straffesakene de siste 20 årene. Det å ha korrekt oversikt over egne medlemmer er ikke et nytt krav, og det er grunn til bekymring dersom MiS ikke har fulgt dette hovedprinsippet til frivillige organisasjoner.
Alle organisasjonene som fordeler Frifond-midler har vært nødt til å forholde seg til svært strenge krav til medlemstall. Det er på høy tid at også MiS blir kontrollert og irettesatt dersom de ikke har forholdt seg til det regelverket alle andre må forholde seg til.

Det er på høy tid at også MiS blir kontrollert og irettesatt dersom de ikke har forholdt seg til det regelverket alle andre må forholde seg til.


Ikke monopol på alternativ organisering

MiS påberoper seg å være nytenkende og stå for alternativ organisering. Man kan lese dette som en kritikk ovenfor andre organisasjoner, der MiS påstår at det kun er de som tenker nytt. Slik er det ikke. Også organisasjoner som organiserer store lag (kor, korps og orkester) har opplevd betydelige endringer de siste årene, og har en langt mer variert sammensetning av små og store lag og større variasjon i aktivitetene enn tidligere. Hverdagen er totalt annerledes i dag enn for bare 5-10 år siden, for ikke å snakke om endringene i dag i forhold til for 20 år siden. Dette er noe som alle musikkorganisasjonene opplever.

Fra sommermusikkskolene Foto: Sindre Lyslo


MiS har ikke noe monopol på å organisere seg annerledes, tvert i mot: mange av medlemmene i MiS er tradisjonelle aktører som band, kor, korps og tilsvarende lag, og driver med tradisjonelle aktiviteter som bl.a. oppsetninger av musikaler. Alle disse aktivitetene krever organisering, og det er underlig at MiS påberoper seg at foreldre ikke klarer å lage en liste over 3-10 barn når de klarer å lage en hel forestilling. Ingen av disse frivillige musikkgruppene trenger å miste sin støtte: de kan fortsatt søke på Frifond og få tildelt midler. Men de får kanskje ikke de enorme summene som knøttesmå lokallag har vært vant til å få – de må kanskje belage seg på å få samme type behandling og tildeling som lokallag i det øvrige frivillige musikklivet har vært vant til i 15 år.

Organisasjonens ansvar å rydde opp

MiS har i alle år oppgitt et høyt medlemstall og følgelig mottatt betydelig med administrasjonsmidler for å forvalte alle Frifond-millionene de har fått. De forteller om små lag som setter opp store musikaler og som nå mister støtte og står i fare for å bli nedlagt fordi Frifond-ordningen har blitt for byråkratisk.
UNOF opplever også at enkelte støtteordninger kan være komplekse og byråkratiske, men det er en av grunnene til at de sentrale frivillige organisasjonene finnes: vi skal hjelpe medlemmene våre!

Slik UNOF ser det skal de frivillige organisasjonene være en buffer mellom ulike offentlige støtteordninger og sine egne medlemmer.

Slik UNOF ser det skal de frivillige organisasjonene være en buffer mellom ulike offentlige støtteordninger og sine egne medlemmer. Det virker som om MiS ikke har tatt dette ansvaret seriøst, men at de nå skyver ansvaret ned på medlemmene og skylder på andre.
MiS må rydde opp i eget rot, og ikke skylde på andre for at deres egne medlemmer nå mister penger.
Terje Winther
Daglig leder
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. Over 4.700 aktive spillende medlemmer er organisert i forbundet gjennom mer enn 150 lokale orkestre. UNOF mottar driftstøtte fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (BLD).

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.