Blå, inngangsparti

Fire Blå-prosjekter i fare

I juni 2004 søkte Osloklubben Blå om kommune-midler til fem store prosjekter. For et par dager siden kom avslaget fra kommunen – en snau måned før prosjektstart. – Det kan virke som kulturbyråden ikke helt forstår forskjellen mellom drift- og prosjektstøtte, sier Blå- styreleder Sigurd Reinton. Han etterlyser klarere signaler fra kommunen: – Oslo kommune må være klare og gjennomsiktige på hva de vil støtte. Å få avslag en måned før prosjektstart gjør arbeidet vårt veldig uforutsigbart, sier Reinton

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Blå har tidligere mottatt 500 000 kroner i støtte fra Oslo kommune for 2005. Disse pengene var satt av til å sikre driften av den viktige kulturscenen. Med rammeverket på plass og 100-årsmarkeringen i tankene, leverte Blå en serie prosjektbeskrivelser til kommunen, Utenriksdepartementet og Norge 2005. Planen var å sette fokus på kulturbyen Oslo og klubben Blå i Norge og utlandet.

Arrangementene det ble søkt om penger til var:

* Musikk Under Oslo, med påfølgende turné. Avviklet fire ganger tidligere, med støtte fra kommunen. Prosjektstart 2. og 9. april.
* Blås klubbutveksling med syv klubber i utlandet. Prosjektstart 16. april.
* All Ears-festivalen. Avviklet januar 2005, med «Støtte fra Oslo kommune» på plakaten.
* Gjesteprodusenter på Blå. Folk som har vært med på å bygge opp klubben får en sum penger for å sette sammen hver sin kveld, for å vise hva Blå er eller har vært. Prosjektstart april.
* Et bestillingsverk-samarbeid mellom Blå og jazzfestialene. Sjur Milleteig og Peder Kjellsby reiser rundt på jazzfestivalene i Norge, og tar opp tre konserter per festival. Dette skal klippes til en tolkning av jazzåret, som skal vises frem som en forestilling på Blå. Prosjektstart tidlig vår.

Nå må fire tunge prosjekter kuttes eller utsettes på ubestemt tid, etter kommunens støtteavslag i tolvte time. Søknadene ble sendt i juni 2004, i følge styreleder Sigurd Reinton. Han er frustrert over mangelen på forutsigbarhet fra kulturbyråden.

— Før vi søkte, sendte vi ut en prosjektbeskrivelse for å koordinere hvordan vi best kunne markedsføre Oslo som kulturby igjennom disse prosjektene. Musikk Under Oslo-turneen genererer en god del presse i mange land, og vi var interesserte i en dialog med byråden om hvordan dette kunne utnyttes på best mulig måte for Oslo. Den henvendelsen fikk vi heller ikke noe svar på, forteller Reinton.

Blå har i følge Reinton enda ikke mottatt noe formelt avslag på søknadene – men etter en del mas fikk de en telefon fra Næring-og Kultur-avdelingen i kommunen. Hun fortalte dem at kommunen ikke kom til å bidra med noe som helst.

— Det er selvfølgelig bittert å ikke få støtte, men det er ekstra frustrerende at vi nå sitter på støttekroner fra både Utenriksdepartementet og Norge 2005. Vi trengte Oslo Kommune som en siste bidragsyter for å kunne gjennomføre. Det virker som det ikke er noen videre kommunikasjon imellom disse institusjonene – eller kanskje kommunen har en eller annen praksis på at de ikke ønsker å støtte prosjekter som også får støtte fra andre?

Reinton spekulerer også på om avslaget kan ha sammenheng med fjorårets driftstøtte:

— Det er vanskelig å ikke stille seg spørsmålet. Plutselig kuttes Musikk Under Oslo, som har fått støtte i alle sine fire år. Da kan man begynne å lure. Forstår Anette Wiig Bryn forskjellen mellom driftsstøtte og prosjektstøtte? At vi fikk penger for å sikre driften var kjempefint. Men hvis dét er grunnen til at vi samtidig mister prosjektstøtte, mister vi også mye av innholdet denne strukturen er bygget for å bære. Vi vil gjerne slippe å bli tilfeldige kasteballer, noe som er tilfellet når avslaget kommer en uke før prosjektene skal settes ut i livet, sier Reinton.

De direkte resultatene av at Blå ikke får støtte til disse prosjektene, er at bestillingsverket fra Sjur Milleteig og Peder Kjellsby utsettes på ubestemt tid. Arrangement-serien på Blå, som også skulle være en del av 100-årsmarkeringen, avlyses. Pengene derfra kanaliseres nå inn til Musikk Under Oslo-turneen. Til tross for dette tilskuddet er turneen fremdeles usikker. Samtidig må Blås klubbutveksling kuttes, fra syv til seks byer, forteller Reinton:

— Göteborg, København, Berlin, London, Moskva og Chicago klarer vi forhåpentligvis å gjennomføre, men Sør-Afrika må kuttes, i alle fall inntil videre.

Reinton håper at Oslo kommune vil være raskere til å gi tilbakemelding i fremtiden, og vise større vilje til å ta tak i søknader og henvendelser før det er for sent.

— Vi forventer ikke at pengene skal drysse over oss, men vi trenger forutsigbarhet i driften vår. Vi ønsker å tilpasse det kommunen setter som krav til støtte, men da må man også få svar på prosjektbeskrivelser fortere. En begrunnelse på hvorfor man ikke får støtte hadde også vært svært nyttig. At «det ikke var plass innenfor årets rammer» hjelper oss ikke stort til neste gang vi prøver å legge til rette for kulturutveksling. Kommunen må være klar og gjennomsiktig på hva den vil støtte og hva som kommer til å falle igjennom.

På spørsmål fra Ballade om hva Blå kommer til å gjøre videre, svarer Reinton:

— Syv-åtte mennesker har allerede lagt ned hundrevis av arbeidstimer i disse prosjektene. Vi mangler totalt 250 000 for å fullføre. Vi har en bestillingsverk-søknad inne hos kulturrådet, men fordi deres komiteer må settes sammen på nytt, er det lite sannsynlig at vi får noe svar før slutten av mars. Så jeg vet virkelig ikke hvor mye av dette prosjektet vi greier å få gjennomført.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev