Christine Thomassen og Tove Bøygard på Stortinget Foto: Marthe Vee

NOPA og Kunstnernettverket ber om like rettigheter for kunstnere

Var tirsdag på høring på Stortinget om sykepenger og pensjon for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

De fleste komponister, tekstforfattere og utøvende musikere må ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Når selvstendig næringsdrivende blir syke, får etter endringen 1. oktober i fjor sykepengedekning på 75 prosent fra 17. sykedag. Til sammenligning får frilansere 100 prosent dekning fra 17. dag, mens ansatte arbeidstakere får 100 prosent dekning fra første dag.

NOPA og Kunstnernettverket la i høringsrunden i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget tirsdag frem forslag om at dette endres til 100 prosent sykelønnsdekning for selvstendig næringsdrivende fra 17. dag.

– Vi hadde håpet at det ville kommet en slik endring i statsbudsjettet nå. Venstre har programfestet dette, og gjorde også en god jobb med å heve sykepengedekningen i fjorårets budsjett, sier nestleder Tove Bøygard i NOPA til Ballade.

Bøygard peker på at den gjeldende budsjettposten ikke ble brukt opp i inneværende år, og det derfor ville vært rom for en ytterligere oppgradering, og oppretting av skjevfordelingen av selvstendig næringsdrivendes sykepengerettigheter.

– Selvstendig næringsdrivende er en sammensatt gruppe. Mange av våre medlemmer, og komponistene spesielt, har ikke muligheten til å velge noe annet ansettelsesforhold. De må drive næring for å overleve, og har ofte lav inntekt.

Hun valgte å bruke seg selv som eksempel under høringen, for hvordan ordningen slik den er i dag vil slå ut, dersom hun skulle bli syk.

– Min inntekt vil bli 16 000 i måneden. Det sier seg selv at det vil kunne skape utfordringer, Bøygard, og peker på at det ikke finnes noen gode argumenter for at ordningen skal opprettholdes på dagens nivå:

– Lønnsmottakere betaler per i dag 8,2 prosent i trygdeavgift over skatteseddelen, mens selvstendig næringsdrivende trekkes 11,4 prosent i trygdeavgift.

Christine Thommasen Foto: MFO (Foto: )

Mange uten pensjonsordning
Nestleder i MFO, og leder for Kunstnernettverkets trygd- og pensjonsutvalg Christine Thomassen og Bøygard hadde koordinert sine innlegg for komitéen.

– Bøygard personifiserte det vi står felles om: likebehandling av sykepenger, og pensjon. Det er jo lagt av opp til noen forbedringer for skattefavorisert sparing for selvstendig næringsdrivende i årets budsjettforslag. Men det hjelper fint lite for lavtlønte kunstnere, sier Thomassen.

Hun viser til at i rundt halvparten av kunstnerne står i dag uten pensjonsordning. I tillegg er det jo slik at tjenestepensjon kun gjelder ansatte, alle andre må tegne private pensjonsforsikringer

– Mange kunstnere har hatt folketrygdens minstepensjon som eneste sikring i alderdommen. Etter at besteårsregelen forsvant står det enda dårligere til med pensjonen for kunstnere. Flere har ikke råd til tjenestepensjonsordning. De har også mange ulike tilknytningsforhold til arbeidslivet. Det er derfor vi blant annet kjemper for en ordning der første krone fra første dag teller.

Kunstnernettverket ønsker at gårdagens innlegg, i tillegg til å bli en del av statsbudsjettforhandlingene, også vil kunne gå inn i Stortingets øvrige behandlinger av pensjonsdiskusjoner.

– En egen pensjonkonto, og pensjonsparing fra første krone er en forutsetning for at våre medlemmer skal kunne få opparbeidet seg et minimum av tjenestepensjon. Målet vårt er at dette skal gjelde for all pensjon for alle typer tilknytningsformer til arbeidslivet, også på sikt tjenestepensjon på oppdrag.

For Bøygards del ser for øvrig pensjonisttilværelsen ut til å by på en pensjon på 187 000 kroner i året.

Både NOPA og Kunstnernettverket opplevde at deres tilmålte tre minutter hver, og påfølgende fem minutter til spørsmål fra komiteen var nyttig. Begge representanter fikk spørsmål tilbake fra komiteen, som de i seg selv tolker som et tegn på at de ble hørt.

– Vil følger opp noe av de spørsmålene vi fikk. Det vil si at vi sender over mer informasjon til komitémedlemmene i etterkant, sier Thomassen.

Mens Bøygard fremholder at de også fikk forklart forskjellen på en frilanser og en selvstendig næringsdrivende, som stortingsrepresentantene, i likhet med mange andre sliter med å skille.

– Når folk snakker om selvstendig næringsdrivende snakker de ofte om gründerne som velger, og har lyst til å stå på egen hånd. Våre grupper har ofte ikke noe valg. Det finnes få faste ansettelser, og mange steder der det faktisk er mulighet til, og man skulle mottatt lønn, blir man presset til å ta oppdrag i næring. Om man blir straffet for dette, i tillegg, om man blir syk, så er det virkelig urimelig, avslutter Thomassen.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev