Ung Nordisk Musikk.-logo, 2003

Ung Nordisk Musikk 2005: Utlysning til komponister

UNM er en nordisk organisasjon som arrangerer en årlig festival for unge komponister. Festivalen sirkulerer mellom de nordiske landene. Nasjonale juryer velger ut verk fra hvert enkelt land, som så blir spilt på festivalen, og komponistene får reise og opphold betalt. UNM Norge åpner nå for innsending av verk til festivalen i 2005, som finner sted i Helsinki. Fristen er 5. januar, og regler for innsending kan du lese her.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Festivalen Ung Nordisk Musikk (UNM) er en årlig festival for unge nordiske komponister og musikere. Festivalen arrangeres på omgang i de nordiske land. I 2005 er det Helsinkis tur til å være vertskap for UNM, i perioden 3. til

9. september.

Som vanlig er det inngått avtaler med symfoniorkester og kammerensembler (bl.a Uusinta Chamber Ensemble) i tillegg til de nordiske gjestemusikere som deltar på festivalen. Festivalen vil i tillegg til konserter også inneholde forelesninger og diskusjonsgrupper.

UNM Norge inviterer med dette komponister til å sende inn bidrag til vurdering. En kvalifisert og uavhengig jury plukker ut norske deltagere fra de innsendte bidrag. Totalt sju komponister kan delta fra hvert land og få fremført sine verk.

Reglene for innsending av verk er som følger:

Det kan sendes inn verk i 3 kategorier:

1) Orkester/stort ensemble (10 musikere eller mer)
2) Kammermusikk (inntil 9 musikere) /soloverk
3) Rent elektroakustisk verk/elektroakustisk verk kombinert med
musiker(e)

Det kan bare sendes inn ett verk i hver kategori.

Krav til komponisten:

— Komponisten må være 30 år eller yngre (unntak kan gjøres hvis man fortsatt studerer.)
— Komponisten må være norsk statsborger eller hvis ikke; ha sitt virke/studere i Norge

Krav til innsendelsen:
— For instrumentalmusikk sendes det inn partiturer (ikke innspilling).
— For elektroakustisk musikk sendes det inn CD (evt. kassett, ikke DAT).
— Partiturer og CDer sendes i 3 anonymiserte eksemplarer for hvert verk
— Innsendelsen følges av opplysninger om; navn, fødselsdato, eventuelt
studiested, adresse, telefonnummer og epostadresse

Innsendelser som ikke tilfredsstiller disse kriterier kan ikke regne med å komme i betraktning.

Fordi UNM-festivalen drives idealistisk og med begrensede midler, tas det forbehold om at uttatte verk kan risikere å ikke bli spilt av arrangementstekniske årsaker. Det hører imidlertid til unntakene at dette skjer.

For de uttatte komponistene dekker UNM reise og opphold. For de som eventuelt har bosted utenfor Norden dekkes reise innenfor Norden. Det forventes at alle de deltakende komponister er tilstede på arrangementene under hele festivalen.

Samtidig med UNM-festivalen arrangeres årsmøte i Ung Nordisk Musikk. Fra 2004 regnes man som norsk UNM-medlem hvis en har sendt inn verk et eller begge de to siste år. Dvs på årsmøtet i 2005 kan komponister som sendte inn verk i 2004 og 2005 delta og ha stemmerett. Ønsker man ikke å ha denne retten må man skriftlig gi beskjed om dette i innsendelsen.

Frist for innsendelse er 5. januar 2005 (poststemplet gjelder)

Pakken skal sendes til:

UNM
v/Ny Musikk
Tollbugt. 28
0157 OSLO

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev