Ung Nordisk Musikk.-logo, 2003

Utlysning: Ung Nordisk Musik søker komponister

Ung Nordisk Musik (UNM) er en årlig festival for unge nordiske komponister og musikere, og arrangeres på omgang i de nordiske land. I 2004 er turen kommet til Sverige. Nå inviterer den norske juryen unge komponister til å sende inn bidrag for vurdering. Det kan leveres inn verk i tre kategorier: Verk for orkester/stort ensemble, Kammermusikk og Rent elektroakustiske verk.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Festivalen arrangeres siste uka i august 2004 i Stockholm/Norrkøping, med halve festivalen på hvert sted. På

festivalen spilles verk av 7 deltakende komponister fra hvert land. Flere av sveriges ledende ensembler for ny musikk deltar; Norrkøping symfoniorkester, KammerensembelN, The Pearls Before Swine Experience, Ma ensemble og Sonanza, i tillegg til nordiske gjestemusikere.

Som norske representanter plukkes det ut verk av en kvalifisert, uavhengig jury fra innsendte bidrag. Med dette inviterer UNM nå unge, norske komponister til å sende inn bidrag for vurdering.

Det kan som nevnt sendes inn verk i tre kategorier:

1) Orkester/stort ensemble (10 musikere eller mer)

2) Kammermusikk (inntil 9 musikere) / soloverk

3) Rent elektroakustisk verk/elektroakustisk verk kombinert med musiker(e)

Det kan bare sendes inn ett verk til hver kategori. Videre krav til deltakelse er at komponisten må være 30 år eller yngre, men unntak kan gjøres hvis man fortsatt er studerende. Aktuelle komponister må i tillgg være norske statsborger, eller ha sitt virke, eventuelt studere, i Norge.

For instrumentalmusikk skal det sendes det inn partiturer (ikke innspilling). For elektroakustisk musikk sendes det inn CD (evt. kassett, ikke DAT). Både partiturer og CDer sendes i 4 anonymiserte eksemplarer for hvert verk.

Innsendelsen følges av opplysninger om; navn, fødselsdato, eventuelt studiested, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Innsendelser som ikke tilfredsstiller disse kriterier kan ikke regne med å komme i betraktning, heter det fra UNM.

Fordi UNM-festivalen drives idealistisk og med begrensede midler, tas det forbehold om at uttatte verk kan risikere å ikke bli spilt av arrangementstekniske årsaker. Det hører imidlertid til unntakene at sådan skjer.

For de uttatte komponistene dekker UNM reise og opphold. For de som eventuelt har bosted utenfor Norden, dekkes reise innenfor Norden. Det forventes at alle de deltakende komponister er tilstede på arrangementene under hele festivalen.

Frist for innsendelse er 7. januar 2004.

Bidrag kan sendes til:

UNM
v/Ny musikk
Tollbugt. 28
0157 OSLO

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev