Styreleder i Borealis Erling Dahl jr., fra bt.no

Styremedlemmer går – og kommunen truer med pengestopp i Borealis

Interimstyret i Borealis-festivalen slår sprekker. To styremedlemmer som kom fra Autunnale, den ene av de to tidligere samtidsmusikkfestivalene i Bergen, har nå trukket seg. I følge Bergens Tidende henviser de to til at de opprinnelige premissene for å slå sammen de to festivalene ikke er blitt fulgt, og at det derfor er umulig for dem å fortsette. En uke etter at de meddelte sin fratreden, sendte det fortsatt fungerende Autunnale-styret et brev til Bergen kommune og Norsk kulturråd. Nå krever Bergen kommune en skriftlig redegjørelse om saken innen 28. september, og sier at alle bevilgninger til Borealis vil bli stilt i bero inntil problemene er løst.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

De to som har trukket seg fra styret i Borealis er Morten Eide Pedersen og André Stene Johnsen. Begge kommer fra Autunnale-festivalen. Tilbake sitter Stein Henrichsen og Geir Johnson fra tidligere Music Factory, og styreleder Erling Dahl jr.

I 2004 ble de to tidligere samtidsmusikkfestivalene i Bergen, Autunnale og Music Factory, slått sammen til Borealisfestivalen. Fordi Kulturrådet bevilget støtte til den nye festivalen allerede fra første år, ble den første Borealisfestivalen arrangert før det var ansatt noen festivalsjef, i mars 2004. Styret, hvor det inntil nå har sittet representanter for begge de tidligere festivalene, fungerte som programkomité.

Etter festivalen skrev noen aktører i Bergens musikkmiljø et brev som ble publisert i Bergens Tidende og her på Ballade, hvor Borealis blant annet ble kritisert for dårlig markedsføring av konserter og for ikke å ha fulgt opp planer de selv hadde annonsert, om å etablere en medlemsstruktur hvor sentrale aktører i musikkmiljøet i Bergen skulle trekkes inn som medlemmer i festivalen. Underskrivere var Ny Musikk Bergen, Griegakademiet, Divisjonsmusikken, Bergen Domkantori, komponister i Hordaland og BEK, Bergen senter for elektronisk kunst.

En slik medlemsstruktur er tilsvarende den man opererer med i Ultimafestivalen i Oslo, hvor 19 medlemsinstitusjoner i utgangspunktet er forpliktet til å levere en produksjon til festivalen hvert år som hver enkelt institusjon skal finansiere over eget budsjett. Dette samarbeidet sikrer festivalen et grunnleggende antall finansierte produksjoner hvert år, som så suppleres med prosjekter fra festivalen sentralt. Eventuelt kan festivalen også inngå samarbeid med enkeltmedlemmer om større produksjoner.

Denne strukturen er også en viktig mulighet til å nå ut til publikum, i og med at festivalen får tilgang til medlemsinstitusjonenes etablerte informasjonsnettverk.

Kulturdirektør Holmvik sier til BT at han innkalte Borealis’ styreleder Erling Dahl jr. til en samtale i etterkant av det publiserte brevet.

— Vi oppfattet da at ting var i orden, alt ryddet opp i og misforståelser avklart, sier Holmvik til avisen. – Men hvis partene ikke selv klarer å rydde opp, må vi vurdere hvordan de kommunale midlene til en samtidsmusikkfestival skal disponeres.

Erling Dahl jr. uttalte til BT i går at det største problemet Borealis har slitt med, er at Autunnale-styret ennå ikke er nedlagt, og at de to styremedlemmene som nå har trådt ut, dermed har hatt bundet mandat.

De to som har trådt ut, har ifølge BT på sin side blant annet opplevd uoverenstemmelser mellom hva som er blitt sagt på styremøter og hva styreleder har skrevet i referater.

Uenighetene skal bunne i flere forhold. Blant annet har man vært uenige om et honorar på 150.000 kroner som BIT 20 Ensemble fikk for sin medvirkning under årets Borealis. Dette honoraret utgjorde ifølge BT en fjerdedel av festivalens kunstneriske budsjett. Borealis-styremedlem Stein Henrichsen er også kunstnerisk leder i BIT 20 Ensemble.

BT skriver at det har stått strid om dette honoraret i et halvt år, fordi Autunnale-fløyen mener at BIT 20 Ensemble burde medvirket på samme vilkår som andre, som ikke fikk økonomisk bistand fra festivalen av denne størrelsesorden.

”Styret ble heller ikke forelagt dette honorarkravet særskilt, trass i at det alene la beslag på en firedel av festivalens kunstneriske budsjett, og trass i at honoraret ble forhandlet frem av en ansatt i BIT 20s egen administrasjon som bare hadde en mindre stilling i Borealis. Da saken igjen var oppe på styremøtet i juni, heter det i referatet at «for øvrig holder man seg til de tidligere, lovlig fattede vedtak». Men styret skal ikke på noe tidspunkt ha sagt noe om at vedtaket var lovlig, motparten bestrider jo nettopp lovligheten av det,” skriver Bergens Tidendes journalist Jan H. Landro.

Stene Johnsen og Eide Pedersen ønsker ikke å uttale seg om sin avgang til BT, og heller ikke til Ballade, men viser til en kommende redegjørelse fra Autunnale-styret, samt brevet de har sendt til styreleder, som konkluderer slik: «Inntil denne oppståtte situasjonen finner en avklaring, er interimsstyret slik vi ser det ikke lenger representativt for forutsetningene: å etablere en ny festival gjennom å slå sammen de to eksisterende festivalmiljøene i Bergen.»

For litt over en uke siden annonserte Borealis at Nicholas Møllerhaug, mannen som blant annet har stått bak Trollofonen og har et bredt kontaktnett i Bergens musikkmiljø, var ansatt som festivalsjef. Da Ballade intervjuet ham i denne sammenheng, ønsket han sterkt at man skulle legge ned stridsøksene og komme i gang med å lage en god festival: – Jeg har ikke lyst til å uttale meg så mye om de uenighetene som har vært rundt styret og i miljøet. Styret har ansatt meg, og jeg forholder meg til det, sa han til Ballade. Møllerhaug fortsatte:

— Jeg tror det finnes mange måter å løse problemer på som er mer konstruktive enn å gå i skyttergravene. […] Jeg har tro på å gjøre som jeg har gjort før. Jeg vil gjerne beholde den gløden man har når man jobber mer på grasrota, og jeg vil bruke alle jeg kjenner i byen. Vi må lage et program som fenger mange. Det er så mange bra folk her i Bergen, og det vet alle.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev