Grieg Trio

Programmet for ICMF Stavanger er klart

Den 16. Kammermusikkfestivalen i Stavanger går av stabelen 7. til 13. august 2006, og presenterer i år ensembler som Det Norske Kammerorkester, Ysaÿe String Quartet, Cikada Strykekvartett, samt en rekke norske og internasjonale utøvere. Årets tema er kontraster, med utgangspunkt i forskjellene mellom de jubilerende komponistene Mozart og Sjostakovitsj. I flere av konsertprogrammene settes dessuten søkelys på Schuberts bruk av lange linjer, i motsetning til Webern og Kurtags mer kortfattede fraseringer. – Først og fremst ønsker vi med dette å få frem hvordan man skaper en slags sinnstilstand gjennom bruk av tid, sier Vebjørn Anvik til Ballade.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Av Ida Habbestad

ICMF Stavanger ble startet for 16 år siden av Truls Mørk sammen med oboisten Gregor Zubicky, som ledet festivalen gjennom de første 13 årene. I 2004 overtok Grieg Trio (Sølve Sigerland, fiolin, Ellen Margrete Flesjø, cello og Vebjørn Anvik, piano) den kunstneriske ledelsen, og trioen har i år invitert en rekke utøvere og ensembler. Blant ensemblene som kommer til årets festival, kan nevnes Ysaÿe String Quartet, Cikada Strykekvartett, Det Norske Kammerorkester, samt to ensembler fra Stavanger Symfoniorkester – og selvfølgelig også Grieg trio.

Det blir videre en rekke enkeltutøvere som vil gi konserter i større eller mindre grupperinger. Blant disse er internasjonale navn som Pascal Moragues (klarinett), Sergei Stadler (fiolin), Teemu Kupiainen (bratsj), Elisabeth Skaar-Sijpkens (bratsj), Quirine Viersen (cello), Josephine Knight (cello), Artur Pizarro (klaver), Alexander Toradze (klaver) og Miranda van Kralingen (sopran). Av norske artister finner vi Geir Inge Lotsberg (fiolin), Einar Steen-Nøkleberg (klaver), Erling R. Eriksen (klaver), Per Arne Glorvigen (bandoneon), Odin Hagen (trompet), Eir Inderhaug (sopran) og Leif Ove Andsnes (klaver).

Kontraster som samlebegrep
Årets tema er kontraster, og dette gjenspegler seg i en rekke av årets konsertprogram. Med utgangspunkt i de to jubilerende komponistene Mozart og Sjostakovitsj, som representerer hver sine musikkhistoriske epoker, har Grieg Trio ønsket å lage programmer som setter komponister fra disse tradisjonene opp mot hverandre.

— ”Kontraster” er tenkt som et samlebegrep, forteller Vebjørn Anvik i Grieg Trio. – Det viser seg i programmet på flere måter. Vi stiller sammen Mozart og Sjostakovitsj som jo begge er sentrale komponistnavn fordi de jubilerer i år, – men også fordi vi synes de utgjør et musikalsk spenn som vi synes er interessant.

Ideen er så fulgt opp med at musikk av flere komponister fra tilsvarende musikkhistoriske epoker stilles opp mot hverandre. Kontrastene tas også videre, gjennom å sette komponister fra den minimalistiske tradisjonen i relieff mot Schuberts lange, romantiske linjer.

— En annen type kontrast vil gå på at vi sammenstiller komponister med den typen stiluttrykk som Webern og Kurtag har – en form for minimalisme – med Schubert, sier Anvik:

— Først og fremst ønsker vi med dette å få frem hvordan man skaper en slags sinnstilstand gjennom bruk av tid. I den minimalistiske tradisjonen bruker man et lite materiale, man lager veldig korte ting, man bruker pausene på en spesiell måte, og dette til sammen gir en fortettet tidsopplevelse som visker ut tiden. Det samme gjør Schubert, men på en helt annen måte; han skaper lange linjer som fører til tidløshet, og dette synes vi er spennende å utforske.

Programmet
Eksempelvis kan nevnes åpningskonserten mandag 7. august i Stavanger Domkirke, hvor Ysaÿe String Quartet og Grieg Trio fremfører verk av henholdsvis Haydn og Sjostakovitsj. Under den samme konserten vil Cikada Strykekvartett urfremføre en ny strykekvartett av Eivind Buene, mens en sammensatt strykesekstett bestående av Sergei Stadler (fiolin), Geir Inge Lotsberg (fiolin), Teemu Kupiainen (bratsj), Elisabeth Skaar-Sijpkens (bratsj), Quirine Viersen (cello) og Josephine Knight (cello) spiller ”Strykesekstett nr. 1 i B-dur, op. 18” av Brahms.

Samme kveld fremfører Cikada Stykekvartett ”Seks bagateller for strykekvartett” (1911/13) av Anton Webern og ”12 Microludier for strykekvartett, op. 13” (1926) av Győrgy Kurtág, stilt opp mot Ysaÿe String Quartet og Quirine Viersens (cello) fremførelse av Schuberts ”Strykekvintett i C-dur, op. 163 (D. 956)”.

Tilsvarende prinsipp benyttes torsdag under Gaz de France-konserten i Stavanger konserthus. Her framfører Leif Ove Andsnes (klaver) sammen med Det norske Kammerorkester Mozarts ”Konsert for klaver og orkester nr. 23 i A-dur, KV 488”, mens det på programmet for øvrig vil bli verk av Anton Webern (”Variasjoner for orkester, op. 30”), Wolfgang Rihm (TBA), og Schönbergs (”Kammersymfoni nr. 1. op. 9”).

Det vil også bli konserter med musikk konsentrert bare om en epoke, som Det Norske Kammerorkesters fremføring av Vivaldis ”Årstidene” (dog i sin spesielle innpakning) i Stavanger Domkirke onsdag 9. august, eller Cikada Strykekvartetts konsert på TOU Scene søndag 13. august, med John Cage ”String Quartet in Four parts” og George Crumb ”Black Angels” på programmet .

For fullstendig program, se festivalens hjemmesider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.