Synne Skouen

Operaen rydder opp

Den norske Opera aksepterer Komponistforeningens krav om å skille mellom bestillingshonorar og fremføringsvederlag. I ettermiddag er komponist Gisle Kverndokk den første som undertegner en avtale med Operaen etter de nye retningslinjene man er blitt enige om. Kverndokk skal skrive opera over Jules Vernes «Jorden rundt på 80 dager» til operaen i Bjørvika i 2008. – Dette er veldig gledelig, sier Komponistforeningens leder Synne Skouen til Ballade.

Kalender

Av Hild Borchgrevink

Norsk komponistforening truet i forrige uke med å oppfordre sine medlemmer til å boikotte operaen i Bjørvika. Bakgrunnen var at forhandlingene med Operaen om betingelsene for de nye verkene operasjefen har bestilt til 2008, hadde kjørt seg fast. Nå har partene imidlertid kommet til enighet. I ettermiddag undertegner komponist Gisle Kverndokk avtalen om verket Den norske Opera har bestilt av ham til 2008 – en opera over «Jorden rundt på 80 dager» med libretto av Øystein Wiik.

— I og med denne undertegningen ligger det til rette for et godt og konstruktivt samarbeid mellom Operaen og komponister om nye verk for scenen, sier Synne Skouen.- Den norske Opera har gått med på det som var hovedpoenget vårt, nemlig å skille mellom selve honoraret en komponist får for å skrive operaen og vederlaget for framføringene av den.

For flere år siden gikk operasjef Bjørn Simensen ut og bestilte fem helaftens operaer av norske komponister. For disse fem verkene ble det avtalt direkte med komponistene at framføringsvederlaget var innbakt som forskudd i bestillingshonoraret. Dette har senere nedfelt seg som praksis, og det er denne uheldige praksisen Komponistforeningen nå har tatt et oppgjør med.

Alle som skal framføre musikk av nålevende komponister, skal betale vederlag for framføringen. For kammer – og orkestermusikk blir vederlag for framføring av musikk innbetalt til TONO. For operaer er det derimot tradisjon for at forhandlingene skjer fra gang til gang for hver enkelt oppsetning, direkte mellom operahuset og komponisten. Dette kalles grand rights,store rettigheter.

— Uansett om det er grand rights eller kollektive avtaler, så er fremføringsvederlag noe annet enn bestillingshonorar, sa Skouen til Ballade i forbindelse med boikott-forslaget i forrige uke. – Dette er et grunnleggende prinsipp i opphavsrettsordningene. Komponister skal ha vederlag når verkene deres blir brukt.

Synne Skouen er glad for at Operaen har kommet komponistene i møte.

— Operaen har innsett at dette punktet var nødvendig å rydde opp i, og det er bra, sier hun.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev