Den Norske Opera - bilder fra scenen 2002

Operaen: Nytt hus, nye verk

Nå starter Den Norske Opera sitt arbeide med hva det nye operahuset skal fylles med. Operasjef Bjørn Simensen har etablert en egen rådgivende gruppe som skal arbeide med nye norske operaprosjekter. – Vi er i gang med å tegne ut en fremdriftsplan, sier assisterende dramaturg ved DNO Maria af Klinteberg Herresthal, som er koordinator for prosjektet. – Målet er å komme dit for eksempel Helsinki-operaen er i dag, hvor et stort publikum forventer regelmessige nyskrevne operaer. Den norske gruppen knytter nå kontakter til norske komponister og forfattere og vil blant annet presentere seg under Komponistforeningens seminar om nytt musikkteater i Åsgårdstrand i februar.

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

— Planen er å utvikle nytt materiale, og vi vil ha med oss komponister og forfattere i prosjekter som skal bli nasjonale suksesser, sier operasjef Bjørn Simensen.

Det rådgivende utvalget som skal utvikle nye norske operaer består foruten koordinator Maria af Klinteberg Herresthal, av operaens sjefdirigent Olaf Henzold, sjefregissør Stein Winge, kormester Steffen Kammler, orkesterets førstekonsertmester Ole Bøhn, sanger Hege Høisæter, pianist Bjarne Sakshaug, dramaturg Bibbi Moslet og Operatoriets kunstneriske leder Michael McCarthy.

I forkant av gruppens arbeid har Bibbi Moslet utarbeidet flere forslag til retninger gruppen kan arbeide i. Hun har pekt ut områder som er mer eller mindre upløyd mark for norske operaskrivere, men finnes i andre land, som for eksempel krim-opera. Moslet har også sett på strategier for å nå frem til barn og ungdom.

– Mange barn spiller mer Playstation enn de ser på film, nevner Herresthal som et eksempel. – Hva kan operaen presentere som fanger deres oppmerksomhet? Vi forsøker å tenke på både hva folk vil se, og på å nå nye publikumsgrupper.

— Hvordan vil dere gå fram for å komme i dialog med komponist- og forfattermiljøet?

— Vi er helt i begynnelsen av prosessen, sier Herresthal, men vi vil for eksempel være til stede under Norsk Komponistforenings seminar om ny musikkdramatikk i Åsgårdstrand 13.-15. februar. Her håper vi å nå mange av dem som arbeider med ny opera og er interessert i hva som foregår på operafeltet i dag, både erfarne og nyetablerte kunstnere.

Komponistforeningens årlige seminar i Åsgårdstrand kretser i år rundt temaet ”Den nye musikkdramatikken”. Programmet spenner fra den moderne musikkdramatikken som skapes innenfor en tradisjonell operakontekst, til musikk- og instrumentalteater. Komponistforeningen har hentet en av Europas ledende komponist innen musikkteater og instrumentalteater, Heiner Goebbels, til seminaret.

I tillegg kommer en av Nordens ledende operakomponister, Hans Gefors. Det vil også bli presentasjon av komponisten Georges Aperghis’ musikkteater, to norske musikkdramatiske verk, og diskusjon av dramaturgiske modeller og problemstillinger vedrørende samspillet mellom sang og bevegelse. Det vil også bli vist utdrag av moderne musikkdramatiske verker på video og DVD, og Den norske opera vil altså presentere sin fremdriftsplan for bestillinger av nye norske operaer til det nye operahuset.

Det fullstendige programmet for Komponistforeningens seminar i Åsgårdstrand kan du lese et annet sted på Ballade.

Etterhvert ønsker Operaens rådgivningsgruppe også å hente inn internasjonale kunstnere. I denne sammenheng har gruppen innledet et samarbeid med Ultimafestivalen. Festivalsjef Geir Johnson skal vurdere og komme med forslag til bestillingsverk av internasjonalt kjente komponister.

– I tillegg vil vi benytte oss av de internasjonale nettverk som medlemmene i rådgivningsgruppen har, forteller Maria af Klinteberg. – Både Ole Bøhn og Michael McCarthy har verdifulle kontakter i utlandet som vi kan dra nytte av. Vi vil også etter hvert invitere utenlandsk kompetanse inn i arbeidsgruppen.

Fra før har operasjefen nedsatt en gruppe som arbeider med å finne frem gamle norske operaverk som skal vurderes for oppførelse. Den gruppen består av Terje Boye Hansen, kapellmester, Ragnar Søderlind, komponist, Nicolai Riise, konsulent, Halldis Hoaas, dramaturg og Anne Margrethe Skari, notebibliotekar.

– På sikt skal arbeidet i de to gruppene samordnes, sier Herresthal.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev