Parergon nr. 10

Om Parergon

Ballade bringer denne uken videre artikkelstoff fra det utmerkede samtidsmusikk-tidsskriftet Parergon, som gis ut på selvstendig basis i samarbeid med Ny Musikk. Her kan du lese litt mer om bladet, samt finne ut hvordan du kan abonnere.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Parergon er et ikke-kommersielt tidsskrift for samtidsmusikk som ønsker å spre informasjon om den nye musikkens estetiske referanser og klanglige erobringer, samt være et diskusjonsforum for temaer innenfor disse områdene, heter det på Parergons egne nettsider.

Her introduserer for øvrig redaksjonsmedlem og komponist Lars Petter Hagen bladets målsetning med følgende sitat:

Selv om det er mulig å fotografere en sigarett, er det umulig å fotografere røyking i seg selv. Problemet er ilden, ettersom ilden ikke egentlig er en ting men en energi, en mobilitet, ergon, en kraft i bevegelse over tid. Et kamera stopper tiden, og derfor kan det ikke fange bevegelighet. Hvis det ikke kan fange ergon, er alt som er igjen parergon. – Richard Klein, fra «Cigarettes are Sublime»

— Parergon er alt det som omgir verket, skriver Hagen videre. – Det er et åpent forum for enhver tanke som har med samtidens musikalske uttrykk å gjøre. Det er et sted hvor det er lov å diskutere Weberns symmetriske rekker, kritisere nyskrevne verker, hylle forholdet mellom havet og kjærligheten og komme med uforbeholdne ekstatiske utbrudd om hvor høyt man elsker Lachenmanns strykekvartetter.

Han forstetter slik: – Parergon ønsker å spre informasjon om norske og internasjonale komponisters virksomhet, fokusere på estetiske retninger i samtidsmusikken og å være et forum for spørsmål og kommentarstoff omkring samtidsmusikk, samt skape et grunnlag for den offentlige dialog rundt disse problemstillingene.

Parergon ble startet i 1997, kommer ut 4 ganger i året, og er støttet av Norsk kulturråd, Norsk Komponistforening og Ny Musikk. Abonnement på Parergon innebærer 4 nummer i året. Et nummer av Parergon er som regel på 50-70 sider og inneholder portretter av norske og internasjonale komponister, klassiske musikkartikler i norsk utgave, nyskrevne analyser av nye og litt mindre nye verker, CD-omtaler skrevet av skjønnlitterære forfattere, debatt, musikkfilosofiske spekulasjoner, temaer som spenner fra Beethoven til datamaskiner – alt med referanser til vår egen tid. Av særlig interesse er for nybegynnere kanskje Parergon nr. 10, der 81 norske komponister skrev hvert sitt personlige manifest som en avslutning på dette århundret.

Blant bladets mange bidragsytere gjennom årene kan vi i farten nevne folk som Maja S. Ratkje, Trond O. Reinholdtsen, Risto Holopainen, Isak Th. Andersen, Lene Grenager, Bjørn Kruse, Torstein Aagaard-Nilsen, Johannes Bergmark, Jøran Rudi, Simen Hagerup, Øyvind Hammer, Anders Vinjar, Lasse Thoresen Ragnar Søderlind, Ståle Stenslie, Astrid Kvalbein, Henrik Hellstenius og Erlend Loe, samt en rekke internasjonale størrelser. Dagens redaksjon består av Øyvind Torvund, Eivind Buene, Bendik Hagerup, Trond Reinholdtsen, Isak Andersen, Risto Holopainen og Jon Øystein Flink.

Privatabonnement koster 150 kroner, og Institusjonsabonnement kroner 400,-. Begge deler kan bestilles fra [parergon] c/o Ny Musikk, Tollbugt 18, 0150 Oslo, tlf. 93008955/22335090 – noe vi i Ballade herved mer enn gjerne anbefaler.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev