Eivind Buene 2

Ny Musikk i 2001: Øvrige aktiviteter

Ny Musikk presenterer ikke bare konserter. De står også bak plateselskapet Albedo, støtter utgivelsen av Parergon, og samarbeider med en rekke aktører i forskjellige fora for kulturopplevelser. Her kan du bl.a. lese om Ny Musikks komponistgruppe, og orientere deg om prosjekter som Blålyd, Ny Vokal og Pilota fm.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) driver flere ulike prosjekter, der noen er rettet mot fremføringer, mens noen gjelder CD-innspilling, seminarer eller informasjonsarbeid. Komponistgruppen har gjennomgått en ganske betydelig utskifting de siste årene, og flere unge komponister er med på å profilere gruppen som både nyskapende og aktive i kunstdebatten, og den faglige utvekslingen tillegges stor vekt. Samtidig tar NMK mål av seg til å være et forum for faglig- og personlig utvikling i forlengelse av komposisjonsstudiet. Ny Musikks Komponistgruppe talte i 2001 22 medlemmer. I 2001 ble det arbeidet mot CD innspilling i samarbeid med Cikada. Følgende medlemmer mottok støtte til bestillingsverk fra Norsk Kulturråd: Asbjørn Flø, Risto Holopainen, Ruben Sverre Gjertsen, David Bratlie, Knut Olaf Sunde og Lars Petter Hagen. Leder NMK 2001: Knut Olaf Sunde.

Albedo
Ny Musikks rolle som fonogramprodusent har i løpet av de siste årene vært gjenstand for mange diskusjoner. Både Landsstyret og Kunstnerisk Råd har pekt på behovet for å tydeliggjøre Albedos kunstneriske profil. Denne prosessen har ført til en større bevissthet om forutsetningene for hver enkel utgivelse. Det søkes f.eks. etter flere måter å integrere utgivelsen i Ny Musikks generelle virksomhet gjennom konserter, verksteder, artikler m.m. Hver plate skal framstå som et velbalan-sert samspill mellom enkeltverkene og programmet som helhet, og verkene hentes like gjerne fra det utenlandske som det norske repertoaret – Albedo legger i så måte større vekt på formidling enn dokumentasjon.

Selve innspillingen bekostes som regel av utøverne selv. Ny Musikk påtar seg kostnadene for design, trykk og distribusjon. Vi har et vellykket samarbeide med designbyrået ZPR som utvikler og viderefører Albedos grafiske profil. Albedo har distribusjonsavtale med Musikkoperatørene AS og Phonofile AS, og er medlem av FONO – Fonogramprodusentenes interesse-organisasjon.

Ny utgivelse
ALBCD 012 Hilde Torgersen VOICE STORIES – verk av Luigi Nono, Alejandro Viñao og Giacinto Scelsi.

Vedtatte utgivelser i 2002/03
ALBCD 020 Oslo Sinfonietta m.fl.: Objects of Desire, verker av E. Buene
ALBCD 021 SISU og Cikada Trio: Will You Give Me To Tell You, verker av John Cage
ALBCD 022 Friedrich Gauwerky, Kammerverk av Bernd Alois Zimmerman
ALBCD 023 SISU slagverktrio ALARM, verker av norske komponister

Parergon
Parergon er et tidsskrift for samtidsmusikk, initiert og drevet av komponister og utøvere. Parergon legger vekt på å holde en høy faglig standard, med stoff som går i dybden innen musikkfeltet. Tidsskriftet mottar bidrag fra skribenter i inn- og utland, og tar sikte på å introdusere nye kunstmusikalske strømninger i Norge. Parergon er redaksjonelt og organisatorisk uavhengig, og mottar både økonomisk og administrativ bistand fra Ny Musikk. Tidsskriftet sendes derfor kostnadsfritt til alle Ny Musikks medlemmer. Ansvarlig redaktør: Eivind Buene. Det ble utgitt tre numre i 2001:nr. 15 «Kvalitet» (red. Eivind Buene) og nr 16-17 «Materiale» (red. Øyvind Torvund/Eivind Buene)

www.nymusikk.no
Ny Musikks hjemmesider forbedres og oppdateres kontinuerlig når det gjelder inn-hold, brukergrensesnitt og grafisk presentasjon. Nettstedet fremstår i dag som et representativt og nyttig redskap i organisasjonens daglige arbeid. Informasjon om konserter og begivenheter publiseres fortløpende og rapportene hittil melder om en tydelig økning i antall treff. Design og under-liggende programmering er gjennomført av Eirik Svendsen og Camilla Foss i design-byrået ZPR. Ny Musikk har i 2001 samarbeidet med ZPR om en strategiplan for videre utvikling av nettstedet. Ny Musikk ser den digitale utviklingen som et viktig felt for fremtidig formidling av samtidsmusikk (jfr. Pilota.fm).

www.pilota.fm
Ny Musikk Bergen har i løpet av året samarbeidet med Pilota.fm, en internettradio som i tillegg til radio-sendinger er et nettmagasin for eksperimentell musikk med tilbud om lydfiler, gamle Ballade-artikler, intervjuer og anmeldelser. Prosjektet peker seg ut som både nyskapende og svært interessant, også i internasjonal målestokk. Pilota.fm mottok Kunstnett.no’s pris for ”Årets kunstnettsted” i kategorien organisasjon.

Toneverksted
Ny Musikk samarbeider med stiftelsen Drivhuset og Toneheim folkehøgskole om det årlige komposisjons- og improvisasjonsverksted ”Toneverkstedet”. Pro-sjektet involverer samtlige av skolens 150 elever og belyser ulike faser ved til-blivelsen av et musikkverk. Gjennom veiledning og improvisasjon stifter elevene kjennskap med komposisjonsarbeidet ut fra en metodisk/estetisk innfallsvinkel, og gjennom avsluttende konserter på Hamar og i Oslo erfarer elevene den praktiske/formidlende utfordringen det er å fremføre et eget verk offentlig. Verkstedsleder: Jon Halvor Bjørnseth. Verksteds-musikere: Saxofon Concentus. Komponist: Bendik Hagerup.

Ny Vokal
Ny Musikk og Norges Korforbund har et langsiktig samarbeid som tar sikte på å utvikle et nytt repertoar for norske amatørkor. Gjennom verksteder, treff og seminarer utfordres komponistene til å skrive original musikk som lar seg fremføre av «vanlige» norske kor. Sangerne får på sin side musikalske ut-fordringer som stimulerer til både teknisk og stilistisk utvikling. Vokalist Elin Rosseland var engasjert som workshopleder under de første møtene mellom kor og komponist. I november 2001 hadde Ny Musikk og Korforbundet en presentasjon av de foreløpige resultatene i form av en konsert i Lindemansalen i Oslo, hvor to kor deltok og urframførte verker av Geir Johnson, Magne Hegdal og Torstein Aagaard Nilsen, samt fremføring av tidligere verker av Glenn Erik Haugland og Dagfinn Koch. Prosjektet har en tidsramme på fem år og avsluttes i 2003 med en bred presentasjon av alle nye verker. Det er hittil bestilt 11 verker, hvorav 8 er levert og 3 er under arbeid.

Forza Italia
Ny Musikk har i samarbeid med det Italienske kulturinstutittet i Oslo og Bærum kommune gjennomført kvelder hvor fokus har vært på italiensk samtidsmusikk, mat, kultur og samfunnsspørsmål. Gjennom foredrag av komponisten Henrik Hellstenius har publikum fått en innføring i komponistenes tankegang og har siden fått høre verker fra Albedo-CDen ”Sofferte onde Serene”, framført av pianisten og spellemannsvinneren Kenneth Karlsson. Kvelden har fortsatt med foredrag om mat, kultur og samfunn, samt prøvesmaking av forskjellige retter og viner. Ny Musikk har gjennom dette prosjektet nådd fram til en publikumsgruppe som ofte stiller seg undrende til samtidsmusikken, og forhåpentligvis har konsertene virket som øreåpner for noen av de fremmøtte.

Faglig Forum
Ny Musikks Komponistgruppe arrangerer prosjektet Faglig Forum, hvor forelesere fra både musikkmiljøet og andre kunstfelter blir invitert. Faglig Forum kjøres i tospann med tidsskriftet Parergon ved at innleggene brukes som utgangs-punkt for eventuelle artikler. Faglig Forum er åpent for alle. Inviterte innledere 2001: James Saunders (komponist), Richard Barrett (komponist), Ivar Frounberg (komponist) og Einar Øverenget (filosof).

Arbeidsseminar
Ved Ny Musikks Landsstyremøte ble det arrangert et arbeidsseminar for samtlige tillitsvalgte i Ny Musikk. Ballades redaktør Arvid Skancke-Knutsen og daværende intendant i Kunstnernes Hus, Per Gunnar Tverbakk var invitert som innledere.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev