Odd Sverre Gullberg_2007

Odd Sverre Gullberg: Vært ute en vinterdag før

Den nytilsette direktøren i Oslo-Filharmonien meiner den største utfordringa orkestret står ovafor, er å få att trua på seg sjølv som eitt av Europas ypperste ensemble. Med tanke på den økonomiske stoda er han positiv. – Jeg vil ikke si at vi har en uoverkommelig situasjon; vi har et budsjett som selv for 2007 er høyere enn det har vært noen gang. Og vi har et flott orkester, et godt produkt og et fint program. Utgangspunktet kunne vært så uendelig mye verre, seier Gullberg til Ballade

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

Då Odd Sverre Gullberg tiltrådte stillinga som direktør for Oslo-Filharmonien 5. februar i år, var det i utgangspunktet på midlertidig basis, fram til ein permanent direktør var på plass. I førre veke kom beskjed frå orkestret om at musikarane så vel som administrasjonen og styret gjerne ynskte å behalda Gullberg som direktør. 12. april tiltrådte han altså stillinga på ny – denne gongen med eit lengre perspektiv..

”Oslo-Filharmonien trenger en direktør med bred ledererfaring, strategiske evner og økonomisk/administrativt fokus”, sto å lesa i pressemeldinga frå orkestret. Dette vitnar om at det ikkje er rom for dei store kunstnarlege visjonane, etter at rammevilkåra gjennom 2006 vart forverra i så stor grad at tidlegare direktør Morten Walderhaug valde å fråtre stillinga.

Men berre eit halvt år før Walderhaug fråtrådte posisjonen, såg situasjonen lys ut. Ved fjorårets sesonglansering kunne orkestret ikkje berre presentera sin nye sjefsdirigent, Jukka-Pekka Saraste, men òg eitt av dei sprekaste sesongprogramma på lenge, samt ein meir langsiktig sponsoravtale med Hydro. Gjennom året var det òg ei publikumsauke på 10%, og dermed ei auke i billettinntektene på 2 millionar kroner.

For høge ambisjonar?

Me spør den nytilsette direktøren om korleis ein hamna i denne situasjonen?

— Jeg tror det som skjedde var at man hadde litt høyere ambisjoner enn det man hadde midler til å gjennomføre – det går jo ikke alltid sammen, seier Gullberg.

— Det ble det en litt akutt krise rundt det da man så at man ikke hadde mulighet til å gjennomføre innenfor rammene som var tenkt, held han fram.

Men burde ein ikkje ha sett at dette ikkje var gjennomførbart på eit tidlegare tidspunkt?

— Du kan nok si at det burde man ha sett før, men det gjorde man ikke. Og når man kom ut på den litt skjeve siden, er det ikke fordi at filharmonien er inne i noen dyp krise, det er fordi vi hadde høyerere ambisjoner enn midler, understrekar direktøren.

Gullberg peikar òg på dei nye pensjonsordningsvilkåra og lønnsutviklinga som avgjerande faktorar for at ein hamna i knipa. Med tanke på den framtidige økonomiske situasjonen er han optimistisk.

— Det er en vanskelighet med en institusjon som vår at så mange av kostnadene er knyttet til lønn og pensjon, seier han. – Når dette stiger mer enn man tror, blir det problematisk. Men jeg vil ikke si at vi har en uoverkommelig situasjon; vi har et budsjett som selv for 2007 er høyere enn det har vært noen gang. Og vi har et flott orkester, et godt produkt og et fint program. Utgangspunktet kunne vært så uendelig mye verre!

Ultima-konserten teke av programmet

De har i 2007 måtta foreta nokre innsparingar – trur du den økonomiske situasjonen vil gå ut over programprofilen?

— Nå er programmet for denne sesongen lagt ferdig før jeg ble tilsatt, og før man egentlig visste om at det var en vanskelig økonomisk situasjon, så det har ikke påvirket programmet i særlig grad, seier Gullberg.

— Vi gjorde en del kutt i årets budsjett som gikk på administrative ting; vi tok vekk noen stillinger som ikke var besatte men som var planlagt tatt inn. Det andre vi måtte kutte ut, var åpningskonserten på Ultima-festivalen og det tredje var at vi avlyste en turné til Tyskland. Den kom imidlertid inn igjen, for departementet har sagt at de skal skaffe midler til den.

Kvifor prioriterer ein utlandet framfor Ultima?

— Vi måtte legge frem et budsjett som er i balanse. Der har vi ikke noe valg; vi kan ikke budsjettere med underskudd. Så sa departementet at de likevel ville sørge for at vi fikk Tysklandsturnéen, for de synes det er viktig å få markedsført norsk musikk i utlandet. De har imidlertid ikke kommet til oss og sagt at vi skal få penger til Ultima. Hvis noen gjør det, skal vi selvfølgelig gjøre den konserten også, seier Gullberg.

Ingen unngår kriser i næringslivet

På Gullberg sin CV kan ein lesa om ei lang fartstid innan næringslivet, der han har innehatt ei rekkje leiarposisjonar i Norsk Hydro, mellom anna som konsernets mangeårige kommunikasjonsdirektør og sidan som direktør for Norsk Hydro Americas

Kva trur du at du kan tilføra orkestret med denne bakgrunnen?

— Jeg tror jeg kan tilføre ledererfaring, seier Gullberg. – Jeg har jo jobbet i norsk og internasjonalt næringsliv i mange år, og vært gjennom mange kriser i mange bedrifter. Det er ingen som unngår det i noen form for næringsliv. Jeg tror jeg kan noe om hvordan sånne omstillingsprosesser kan kjøres, og jeg tror vi kan komme ut av ting ved på en bedre måte ved å gjøre noen grep – der håper jeg at jeg kan tilføre noe.

Kva vil så vera din kunstnarlege prioritering?

— Nå har jeg tenkt å overlate den kunstneriske prioriteringen til sjefsdirigenten og programkomiteen i orkesteret. Jeg kommer til å prioritere å få Oslo-filharmonien tilbake på det sporet det skal være som institusjon, og sørge for at de får rammebetingelser som er gode å leve med. Min bakgrunn er ledelse og Sarastes bakgrunn er musikk, og det synes jeg er en god arbeidsdeling. Jeg har selvfølgelig et syn på det musikalske, og til syvende og sist er det mitt ansvar ovenfor et styre hva som blir totalproduktet formelt sett; men jeg har altså ikke tenkt å blande meg veldig mye borti de avgjørelsene.

Orkestret må vera ein magnet på dei beste musikarane

Kva trur du vert dei største utfordingane for orkesteret framover?

— De største utfordringene tror jeg rett og slett er knyttet til å få tilbake troen på oss selv, seier Gullberg. – Det er mye negativ tankegang, ikke så mye i orkesteret kanskje som det er utenfor det. Når man møter folk begynner alle å snakke om den vanskelige situasjonen for Oslo-Filharmonien, og jeg må spørre: Hvilken vanskelig situasjon?

Men dette biletet er det jo på mange måtar orkesteret sjølve som har teikna – når det offentleg har gått ut og svartmalt situasjonen?

— Det er det, og det er en del slike ting vi må endre. Vi må få tilbake troen på at vi er et av topporkestrene i Europa. Det er én utfordring, og vi må bli flinkere til å styre økonomien. Jeg tror vi har en del utfordringer med å skaffe rammebetingelser; orkesteret må være en magnet på de beste musikerne i dette landet, og for at vi skal få til det, må det være arbeidsforhold for musikere som gjør det til en attraktiv arbeidsplass. Det er viktig for meg.

Og du ser fram til arbeidet?

— Jeg har vært ute en vinterdag før, og ser frem til dette. Det som er fantastisk fint for meg, er at dette ikke er noe jeg har bedt om å få lov til, det er andre mennesker som har bedt meg om å gjøre det. Det er en fantastisk støtte å få lov til å ha med seg i arbeidet videre, seier Gullberg.

Oslo-Filharmonien lanserte sesongprogrammet for 2007-2008 på fredag, og programmet kan lastast ned på denne sida.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev