Stavanger Konserthus 2002

Nytt nasjonalt forskningssenter for lydfestet klassisk musikk

Torsdag 5. juni innvier Norsk Lydinstitutt sine nye lokaler på Bjergsted i Stavanger. Åpningen blir foretatt av statssekretær i Kultur- og Kirkedepartementet Yngve Slettholm. Samtidig blir en av Europas største private samlinger av lydfestet materiale tilgjengelig for publikum. Arne Dørumsgaards samling inneholder rundt 100.000 LP-plater, 40.000 78-plater, 10.000 spolebånd, 5.000 musikk- og videokassetter, 2.000 musikkbøker og kataloger, samt omfattende teknisk utstyr for avspilling og kopiering av lyd. Norsk lydinstitutt vil åpne for publikum fra slutten av august, og man vil kunne søke i instituttets kataloger på nett allerede fra neste uke.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I 1984 ble Stiftelsen Norsk Lydinstitutt opprettet ved en avtale mellom Stavanger kommune og Arne Dørumsgaard. – Siden da har Dørumsgaards samling i følge avtalen vært oppbevart hjemme hos ham i Marzio i Nord-Italia, forteller Norsk Lydinstitutt. – Nå er hele samlingen kommet til Stavanger og fyller de nye lokalene på Bjergsted. I tillegg til utstillingslokaler i to etasjer har vi også tre magasiner i kjelleren. Norsk Lydinstitutt skal være et kompetansesenter innen musikksforskning med særlig vekt på 1900-tallets grammofonrepertoar og et ressurssenter med musikkfaglige støttefunksjoner for musikkinstitusjonene som allerede ligger på Bjergsted, blant annet Stavanger Symfoniorkester og Avdeling for kunstfag ved Høgskolen i Stavanger, samt for andre interesserte.

Samlingen til Norsk Lydinstitutt har vokst siden avtalen mellom Dørumsgaard og Stavanger kommune ble undertegnet i 1984. I tillegg til Dørumsgaards gave har Lydinstituttet også mottatt både lokale og internasjonale donasjoner. Blant annet har John Sanders overført sin store LP-samling til instituttet.

Samlingen betegnes som unik i sin oppbygging ved at den har som sitt primære mål å dokumentere den utøvende praksis i 1900-tallets europeiske musikkultur gjennom lydfestet materiale, og samlingens enheter er derfor i hovedsak oppstilt alfabetisk etter utøver. Et av tyngdepunktene i samlingen er vokalmusikk fra første halvdel av 1900-tallet, men samlingen inneholder også annen klassisk instrumentalmusikk. Dessuten er det en fyldig dokumentasjon av norsk musikk og lydfestinger av norske musikkutøvere.

— Noe av det mest spennende er de omfattende opptak på lydbånd av live konserter fra italiensk og sveitsisk radio, sier instituttet selv. – Her finnes mye musikk som ikke er utgitt på kommersielle plater, f.eks. urframføringer, ofte med komponisten som dirigent. For eksempel finnes det liveopptak av Ole Edvard Antonsens prisvinnerkonsert i Genève-konkurransen han vant, og Anne-Sofie Mutters debutkonsert som 14-åring med Karajan og Berliner Filharmonikerne.

Innholdet i samlingen skal også bli tilgjengelig over internett. I tråd med Arne Dørumsgaards ønsker og visjon for samlingen, uttaler Norsk Lydinstitutt at de vil oppbevare og utbygge samlingen, samt legge til rette for en dynamisk utnyttelse av samlingens enheter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Brukerne vil omfatte både profesjonelle musikere,
musikkpedagoger, musikkstudenter, forskere og et alminnelig musikkinteressert publikum. – Vi vil gjøre materialet i samlingen tilgjengelig gjennom utstillinger, digital formidling, prosjekter, forsknings- og undervisningsopplegg for de ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner som underviser i musikk, fra musikkskoler til høyskoler.

— Vi ser for oss muligheter for spennende og kreativt samarbeid med ulike partnere, sier Lydinstituttet. – Vår samling vil også være tilgjengelig fra biblioteket ved Høgskolen i Stavanger, avdeling for kunstfag (tidligere Rogaland musikkonservatorium), og Lydinstituttet vil kunne stille kontorplass og hjelp til rådighet for stipendiater og musikkforskere.

På nettsiden til Norsk Lydinstitutt Stavanger, www.recordedsound.no, kan interesserte allerede se en skisse fra utstillingslokalene, og ellers studere fremtidige planer for instituttet. Det vil det være mulig å søke i Instituttets katalog alt fra neste uke av, samtidig som nettstedet på sikt også vil inneholde lydeksempler fra samlingen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.