Stavanger Symfoniorkester

Kirkemusikkensemblet er sikret

Nå er det klart at det nye kirkemusikkensemblet i Stavanger blir en realitet. I statsbudsjettet for 2007 har Stavanger Symfoniorkester fått en økning som gjør det mulig for orkesteret og Stavanger2008 å sette prosjektet ut i livet. Kirkemusikk-ensemblet er det største enkeltprosjektet som lå i Kulturhovedstadssøknaden til Brüssel, skriver Stavanger Symfoniorkester i en pressemelding.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Totalt er det bevilget ca 3,5 mill kroner fra Trond Giskes departement til Symfoniorkesteret for neste år. Dette utløser økt støtte fra Rogaland fylke og Stavanger kommune slik at økningen i bevilgningen for 2007 blir totalt på 4,9 mill kroner. Disse pengene skal også finansiere kirkemusikkensemblet. Det er derfor usikkert om bevilgningen vil dekke orkesterets forventede pris- og lønnsvekst for neste år.

Nå skal orkesteret sette seg ned med Stavanger2008 for å diskutere detaljer rundt oppstarten på prosjektet. En forutsetning for etablering av kirkemusikkensemblet har fra orkesterets side hele tiden vært at de offentlige tilskuddene skulle trappes opp videreføres etter 2008, slik at det blir et fullverdig symfoniorkester som kan flytte inn i det nye konserthuset i 2011.

Slik sett vil dette 2008-prosjektet også bidra til at Stavanger omsider får et stort symfoniorkester, noe som vil ha stor betydning for hele regionen langt utover 2008.

Kirkemusikkensemblet vil ha base i Domkirken i Stavanger, men skal turnere både i Rogaland, i resten av landet og være en ambassadør for Stavanger2008 i utlandet. Den finske fiolinisten og orkesterlederen Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch får det kunstneriske ansvaret for ensemblet. Musikerne blir engasjert fra prosjekt til prosjekt og vil ha ulik sammensetning hver gang, avhengig av hvilket program som står på planen. Stavanger Symfoniorkester har ansvar for driften, men det skal leve sitt liv på siden av symfonikonsertene, som vil gå som normalt.

Kirkemusikkensemblet vil ikke bare skape nye konserttilbud til publikum og være en omreisende kulturambassadør for Stavanger2008. Hele prosjektet skal bidra til å revitalisere den kirkelige musikktradisjon og utfordre dagens komponister til å skape nytt repertoar for tidligmusikkbesetning gjennom bestillingsverk.

Det skal videre styrke Stavanger Domkirkes posisjon som kirkelig musikksenter i Rogaland og være til inspirasjon for kor- og sangmiljøet i regionen. Utover dette vil ensemblet bety flere oppdrag til frilansmusikere og det vil gjøre Stavanger Symfoniorkester enda bedre på en av sine spesialiteter, nemlig historisk fremføringspraksis.

Dette i følge Thorstein Granly, direktør i Stavanger Symfoniorkester. Orkesteret har disse hjemmesidene.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev