Fabio Biondi 2006-1/Foto: Simon Fowler

Absolutt Mozart i Bjergstedparken

I oktober presenterer musikkinstitusjonane i Bjergstedparken i Stavanger eit gigantisk fellesprosjekt. I løpet av 13 dagar, avviklast 15 konsertar, seks foredrag, filmframsyningar og ei utstilling henta frå Austerrike — alt i høve Wolfgang Amadeus Mozart sitt 250-års jubileum. – Dette er et eksempel på Bjergstedvisjonen i praksis, meiner Erik Landmark, informasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Ida Habbestad

Det store prosjektet i Bjergstedparken har fått namnet ’Absolutt Mozart’, og det inkluderer alt frå utøvarar på kulturskulenivå til verdskjende utøvarar som fiolinisten Anne-Sophie Mutter og fiolinist og dirigent Fabio Biondi. Til saman vert det presentert 65 ulike verk av Mozart i dagane mellom 3. og 15. oktober.

— Dette er et eksempel på Bjergstedvisjonen i praksis, meiner Erik Landmark, infomasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester.

Kva er Bjergstedvisjonen?

— I begrepet Bjergstedvisjonen ligger et ønske om å gjøre Bjergsted til et nasjonalt kraftsenter innen musikk- og annen kunst, forklarer Landmark:

— Visjonen baserer seg på to fundamenter som henger tett sammen. Det ene er den utøvende kunsten, og alt som bidrar til utøvelse av kunst og kultur i Bjergsted, det andre er det pedagogiske tilbudet innen kunst og kultur; fra kulturskole, via videregående skole, til høgskole/universitetsnivå. Tanken er rett og slett å vise hva som er mulig å få til i Bjergstedparken når man setter seg ned og jobber sammen om noe som er spesielt.

Fem institusjonar i samarbeid
Heile fem kulturinstitusjonar er det som har gått i saman om prosjektet; Stavanger Kulturskole, St. Svithun videregående skole, Institutt for musikk og dans ved Universitetet, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus medverkar alle til det store arrangementet.

Er dette første gongen dei ulike organisasjonane arbeider i lag?

— Nei, vi har jobbet sammen på ulike vis mange ganger. Men dette er det største og mest omfattende samarbeidet vi har hatt, og det vil vise tydelig igjen for publikum, seier Landmark.

For “Mozart-jubileet har gitt støtet til et musikalsk, praktisk og organisatorisk samarbeid som er ulikt alt annet som musikkparken Bjergsted tidligere har presentert” kan ein lesa i presentasjonen av prosjektet. Planlegginga har foregått i bortimot eit år, og det er meir enn 150 musikarar i alle aldre som tek del i prosjektet.

Ukjende Mozart-verk
Når det gjeld programmet, er det kvaliteten som har vore rettesnor, meldar Landmark – i tillegg til at det er Mozart-år, sjølvsagt:

— Det var flere ting som gjorde det nærliggende å ta utgangspunkt i Mozart. Det er både det at det var jubileum, men også at Stavanger Konserthus hadde fått tilslag på et engasjement av Anne Sofie Mutter. Samtidig hadde vi i orkesteret den første arbeidsperioden vår med Fabio Biondi, som er orkesterets nye kunstniske leder for tidligmusikk, fortel Landmark.

Anne Sofie Mutter vil i løpet av tre kveldar framføra Mozarts 15 fiolinsonater, medan Fabio Biondi skal dirigera to orkesterkonsertar,og dessutan ta del i fleire kammermusikkgrupper gjennom festivalen. Biondi sitt særskilde bidrag er at han legg vekt på å finna fram til relativt ukjende verk, seier Landmark. Dette gjeld både for Mozart-prosjektet, men også gjennom det kommande samarbeidet med orkesteret:
— Noe av fordelen med samarbeidet med Fabio Biondi, er at han er opptatt av å trekke fram musikk som er bra, men som også har gått i glemmeboken. Biondi gir dermed publikum en unik sjanse til å få høre musikk av en komponist som forsåvidt alle kjenner, men samtidig høre verk som er ukjent for de fleste. Biondi kommer også til å trekke frem ukjente verk av andre etablerte komponister gjennom sesongen, seier Landmark.

Mellom dei ukjende verk ein får høyra under “Absolutt Mozart” er den sjuande fiolinkonserten, som Biondi sjølv har rekonstruert. Han set òg opp eit ukjent korverk, som orkesteret framfører ilag med Symfonikoret i Stavanger.

Utstilling, film og haustferieorkester
I tillegg til konsertar, foredrag og verkorienteringar har den austerrikske ambassaden i Oslo vore behjelpelege med å skaffa til vege ei utstilling om Mozart som er laga i høve jubileet. Den vil verta vist dels i Bjergsted og dels på Kulturhuset Sølvberget i byens sentrum.

På Kino1 kan ein dessutan få med seg Milos Formans berømte film ”Amadeus”, og 15. oktober har det såkalla “Høstferieorkesteret” konsert i Domkirken. Musikarar, solistar og kor frå dei tre utdanningsinstitusjonane har nytta haustferien til fellesprosjektet, som avsluttar Mozart-dagene.

Mange konsertar og foredrag vil ha gratis adgang — for meir informasjon om programmet, sjå stavanger-konserthus.no og SSOs heimesider

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev