Barokkanerne med Cecilia Bernardini og Marianne Beate Kielland under årets Stockholm Early Music Festival (Foto: Barrokkanerne)

Norsk Barokkorkester og Barokkanerne slår seg sammen

– Det har på en måte vært kunstig å samarbeide så mye, og samtidig ha to forskjellige og konkurrerende ensembler, sier Johan Nicolai Mohn i Barokkanerne.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Etter nesten 30 år som Norsk Barokkorkester (NBO) og Barokkanerne slås de to tidligmusikk-orkestrene sammen. Fra 1. januar 2018 bærer ensemblet navnet Barokkanerne Norwegian Baroque Ensemble, og drives av Stiftelsen Norsk Barokkorkester.

Norsk Barokkorkester (NBO) ble etablert i 1988 som et av de første frittstående tidligmusikkensemblene i Skandinavia. Ensemblet har gått i bresjen for fremføring av tidligmusikk på historiske instrumenter i Norge. Besetningen varierer fra 7-8 musikere til over 30. Orkesteret har ikke faste medlemmer, men en kjerne av musikere som er med på de aller fleste produksjonene. Kunstnerisk leder har fra 2015 vært Kristin von der Goltz.

Barokkanerne debuterte året etter BNO. Ensemblet hevder å være landets mest aktive barokkensemble med over 30 konserter i året. De driver et utstrakt samarbeid med kor over hele Østlandet, og har også sin egen konsertserie i Oslo.

Lite miljø og stordriftsfordeler
Årsaken til sammenslåingen skal ifølge pressemeldingen være behov for en mer effektiv drift og et ønske om å skape en mer slagkraftig organisasjon.

– Vi ser at miljøet vi representerer er såpass lite at det er fornuftig å forene ressursene. Hver for oss har vi fått til mye, men vi kan få til mye mer som forent ensemble, sier Johan Nicolai Mohn i Barokkanerne til Ballade.

Dette omfatter både publikumsgrunnlag og musikere. Flere av musikerne spiller allerede i dag for begge orkestre, og begge ensembler har de senere årene hatt base i Oslo.

– Vi har med andre ord drevet to ensembler som har vært ganske like, og konkurrert om det samme publikummet. Å samle kreftene om et merkenavn, og slå sammen publikummet til de orkestrene, vil gjøre at vi lettere når frem til det potensielle publikummet, fortsetter han.

– I tillegg handler det selvfølgelig om økonomi. Vi får større økonomiske muskler, og kan satse mer målrettet på flere områder. Vi har begge en liten administrasjon, sammenslått vil vi få en administrativ kapasitet som vil gjøre det mulig å jobbe mot festivaler, mot utlandet og mer langsiktig med det vi hittil ikke har hatt overskudd til å gjøre.

Les også: – Interessen for tidligmusikk er dalende

Norsk Barokkorkester og Barokkanerne fikk henholdsvis 1,2 millioner og 700 000 i støtte fra Norsk kulturråd i 2016. Den planlagte kapasiteten betinger at det nye orkesteret vil få tilsvarende støtte i kommende år.

– Ensemblene har levd lenge side om side, hvorfor slår dere sammen nå?

– Vi har snakket om det før. Men den gang var styrkeforholdene mellom oss så ujevnt at det ikke var aktuelt. Nå er ressursene mer jevnt fordelt, så vi har kunnet gå inn i samtalene på likere premisser. Det er ikke en storebror som tar en lillebror. Det er to jevnbyrdige ensembler.

Norsk Barokkorkester fra DNO&B (Foto: )

Opplever interesse
I fjor uttalte aktører på tidligmusikkfeltet til Ballade at interessen for tidligmusikken kan være dalende. Mohn er ikke enig i beskrivelsen, og klar på at dette ikke har påvirket beslutningen om å slå seg sammen.

– Vi opplever bra interesse for det vi holder på med. Om du måler publikumstallene på våre egne konserter er det en ting, men vi har også mange konserter i samarbeid med lokale kor og kantorer. For Barrokanernes del utgjør dette rundt halvparten av jobbene.

Les også: Selvprogrammert mainstream

Han mener den utstrakte bruken av ensemblet i flere formater er noe av det som har skilt de to orkestrene. I tillegg har de også hatt svært ulik organisasjonsstruktur.

– NBO har hele tiden hatt en fast kunstnerisk ledelse. Det har Barokkanerne aldri hatt. Vi har ønsket å være et ensemble med stor frihet til å hyre inn kunstnerisk ledelse utfra hva vi har ment er optimalt for de ulike prosjektene vi har gjort.

– Hvordan vil dette bli organisert i det sammenslåtte orkesteret?

– Det er ikke helt bestemt ennå. Vi kan nok gjøre en kombinasjon. Men det blir interessant å se hva vi faller ned på.

Kunstig skille
Han frykter imidlertid ikke at noe vil gå tapt kunstnerisk i sammenslåingen.

– Vi tar det beste fra begge kulturer. Vi skal samarbeide i et miljø der mange av oss kjenner hverandre godt, og har samarbeidet mye før. Daglig leder for BNO Anders Johnson har for eksempel en fortid i Barokkanerne, i tillegg til at vi samarbeider om Oslo Early. http://www.ballade.no/sak/oslo-far-ny-tidligmusikkfestival/

– Det har på en måte vært kunstig å samarbeide så mye, og samtidig ha to forskjellige og konkurrerende ensembler. Forent vil vi kunne øke antall produksjoner, jobbe jevnere og utvikle ensemblet. Vi vil også kunne tilby den enkelte frilansmusiker bedre betingelser på sikt enn vi kan i dag.

Målet for det nye orkesteret er ifølge Mohn at det skal gjøre det mulig for musikere innen tidligmusikkfeltet skal få mulighet til å leve av å utøve sjangeren, i Norge.

– Vi skal ikke bli et institusjonsorkester. Men vi vil komme dit at vi kan tilby folk en jevnhet i jobbingen som gjør at de kan satse, selv om vi ikke vil ha fast ansatte.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev