nmhtilbygg

Norges Musikkhøgskole får bygge

I revidert nasjonalbudsjett fikk Norges Musikkhøgskole endelig klarsignal for et nytt tilbygg til skolens lokaler på Majorstua. Politikerne har gitt NMH startbevilgning på 12 millioner kroner som skal brukes til prosjektering. – Dette har vi slåss for lenge, sier informasjonssjef Berit Rekve. – Endelig skal alle skolens studenter samles på ett sted! Vi er veldig glade, vi flyr litt over gulvet her oppe ennå. Flere byggeprosjekter fikk grønt lys i denne runden. Vedtaket hadde bred politisk støtte fordi mange partier vurderte byggeplaner som god sysselsettingspolitikk.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I 1996 ble Norges Musikkhøgskole slått sammen med Østlandets Musikkonservatorium som en del av den store prosessen for å harmonisere høgskolesektoren. Det ble bestemt at skolene skulle samlokaliseres, og det ble avholdt en arkitektkonkurranse, men det fulgte ikke midler med vedtaket til bygging.

Skolen på Majorstua hadde ikke kapasitet til å huse studentene fra ØMK. Derfor har Musikkhøgskolen siden 1996 måttet sende studentene sine i skytteltrafikk mellom Majorstua og konservatoriets gamle lokaler på Carl Berners plass. Dette har naturlig nok skapt store praktiske problemer med hensyn til organisering av undervisningen. – De har sikkert prøvd å unngå det, men det var noen tilfeller hvor man hadde en time undervisning på Majorstua og så den neste på Carl Berner, forteller en sangstudent som nylig har hatt avsluttende eksamen. – Det var helt umulig å rekke. Det kan ta en halv time å komme seg fra det ene stedet til det andre.

Arbeidsplasser har vært høyt prioritert område i revidert nasjonalbudsjett. – Siden statsbudsjettet ble vedtatt har Norges Bank satt ned rentene fire ganger. Det reviderte budsjettet legger et godt grunnlag for videre rentenedgang. Slik skal Regjeringens økonomiske politikk bidra til å sikre og skape arbeidsplasser, sier finansminister Per-Kristian Foss i pressemeldingen om budsjettet.
— Regjeringen mener at den beste måten å motvirke arbeidsledigheten på er å bedre konkurranseevnen for norsk næringsliv. Derfor er ikke dette reviderte budsjettet fullpakket med mange nye utgiftsforslag.

Likevel er lånerammen for investeringer i skolebygg økt med 1 milliard kroner, fordi mange partier mente dette ville føre til flere arbeidsplasser i byggebransjen.

Konkurransen om tilbygget til Musikkkhøgskolen er vunnet av Arkitektgruppen Lille Frøen, som også tegnet hovedbygningen i 1986. De kan nå starte arbeidet med å planlegge fremdriften i byggingen. Arkitektgruppen Lille Frøen har blant annet også tegnet Musikkhøgskolens nabo, Politihøgskolen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.