Happy Nordic Music Days

Nordisk luksus

5. mars er frist for innsending av forslag til verk fra komponister og kuratorer til Happy Nordic Music Days, arrangert av Norsk Komponistforening og Ny Musikk i 2009.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I 2009 er det Norsk Komponistforenings tur til å arrangere festivalen Nordic Music Days. NKF har engasjert komponistene Lars Petter Hagen og Trond Reinholdtsen som kunstneriske ledere for festivalen, som vil bli produsert av Ny Musikk. Som en konsekvens av dette vil Nordic Music Days i 2009 gå sammen med Ny Musikks festival Happy Days i 2009 til en festival med tittelen Happy Nordic Music Days 2009.

5. februar gikk vedlagte «Call for works» ut til medlemmene i de nordiske komponistforeningene. Innsendingsfrist er 5. mars. De kunstneriske lederne og det faste nordiske programrådet i Nordic Music Days vil imidlertid også åpne programmet for innsendte forslag fra komponister og kuratorer utenfor komponistforeningene, og sender derfor ut «Call for works» til utvalgte nettverk og medier.

Tema for Happy Nordic Music Days 2009 er NORDIC LUXURY. Utlysningen stiller blant annet spørsmålet:

— Truer velferdssystemene og kulturstøtteordningene i de nordiske landene samtidsmusikkens kritiske potensiale? Er den sosialdemokratiske avantgarden et rent luksusprodukt?

Nordisk Komponistråd (NKR) er et interesseforum for komponistforeningene i de fem nordiske land, med fokus på felles strategier for medlemmenes sosiale, økonomiske og kunstneriske interesser. NKR ble opprettet i 1947 og har siden vært formelt ansvarlige for den 120 år gamle festivalen Nordiske Musikkdager (NMD), som blant annet skal promotere foreningenes til sammen rundt 800 medlemmer. Festivalen ambulerer mellom de fem landene, neste aktuelle festival foregår første helg i oktober i Helsinki. Deretter er det som nevnt over, igjen Norges tur til å ta ballen.

Ny generalsekretær i NKR

Katrine Ganer Skaug har vært ansatt som generalsekretær i NKR siden 2003 med fulltids stilling de siste 3 årene, og avslutter i disse dager sin gjerning. Hennes arbeid med profesjonalisering og internasjonalisering av det nordiske komponistsamarbeidet har avkastet en rekke synlige resultater, både i form av et bredt internasjonalt musikklivs bedre kjennskap til nordiske komponister ved å ha et forum å henvende seg til, og en festival som igjen har inntatt folks nysgjerrighet.

Fra å ha vært en større biennale over 10 dager i klassisk europeisk form og stil, er Nordiske Musikkdager endret til en årlig, fleksibel og intens showcase på 4 dager som på skiftende vis og med høy integritet gir et tverrsnitt av hva som rører seg i det nordiske samtidsmusikklivet.

Formannskapet for Nordisk Komponistråd gikk ved årsskiftet over til Sverige, der nytt sekretariat opprettes i Stockholm med Stina Lyles som ny generalsekretær. Katrine Ganer Skaug går med dette over til stillingen som general manager for Orkester Norden.

Det er Ny Musikk som melder dette. For mer informasjon, se www.nordicmusicdays.com og www.happynordicmusicdays.no.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev