Bergen

Miljøet støtter Borealis, men vil skifte ut styret

Fem sentrale aktører i samtidsmusikkmiljøet i Bergen går ut med bred støtte til Borealis’ festivalsjef Nicholas Møllerhaug. Samtidig oppfordrer de festivalen til snarest å kalle inn til representantskapsmøte som kan velge nytt styre, skrev Bergens Tidende i går. De fem hevder også at det som for utenforstående kan fortone seg som en dyp splittelse i byens samtidsmusikkmiljø, i virkeligheten er personmotsetninger innad i festivalstyret. – Vi ser ikke at Bergen står overfor en stor konflikt i samtidsmusikkmiljøet. Tvert imot, er det sjelden å møte slik samstemthet og samarbeid som blant samtidsmusikerne her i byen. Uenigheten i styret representerer et unntak, sier de til BT.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Utspillet kommer fra Sjur Hjeltnes, leder i Ny Musikk Bergen, Roar Sletteland, daglig leder i BEK, Bjørnar Habbestad, Jørgen Larsson og John Hegre.

Habbestad er musiker med utdannelse fra Bergen, Amsterdam og London. Jørgen Larsson er pianist og lydkunstner. Han er også tidligere leder av Ny Musikk Bergen. John Hegre er aktiv impromusiker i flere konstellasjoner. Blant annet utgjør han duoen Jazzkammer sammen med støymusikeren Lasse Marhaug.

Disse formidler stor tro på Borealis som samtidsmusikkarena i Bergen, og de stiller seg helhjertet bak nyansatt festivalsjef Nicholas Møllerhaug. Samtidig viser de til at styrekonflikten etter deres oppfatning ikke er representativ for den faktiske situasjonen i samtidsmusikkmiljøet i Bergen.

— Møllerhaug favner vidt og kan trekke inn flere grupperinger, med sin åpenhet har han full støtte i miljøet, og vi ber om at pressen og Borealis-styret gir ham arbeidsrom til å realisere den kommende festivalen. Nå er situasjonen helt umulig for ham, han blir fullstendig handlingslammet. Det kan virke som om man i den pågående styrekonflikten glemmer at festivalen har et arbeidsgiveransvar for Møllerhaug, sier de til BTs journalist.

— Vi ser ikke at Bergen står overfor en stor konflikt i samtidsmusikkmiljøet. Tvert imot, er det sjelden å møte slik samstemthet og samarbeid som blant samtidsmusikerne her i byen. Uenigheten i styret representerer et unntak.

De fem har gått til Borealisfestivalens vedtekter. På bakgrunn av disse oppfordrer de sterkt til at den planlagte medlemsorganisasjonen i Borealis snarest må stables på bena. Foreløpig har interimstyret arbeidet både som styre og programkomité. Intensjonen har imidlertid vært å opprette en medlemsstruktur i festivalen, hvor sentrale organisasjoner i Bergens samtidsmusikkmiljø skal inviteres inn i festivalen som medlemmer. Disse medlemmene skal så utgjøre et råd, som det til enhver tid sittende styre skal rapportere til.

— Etter vårt syn representerer ikke dagens styre forutsetningene for festivalen. Nytt styre er ikke planlagt valgt før våren 2005, men vi ser det som avgjørende at medlemsorganisasjonen, bestående av de mange organisasjonene som er tiltenkt en rolle i Borealis, blir etablert snarest. Vi anser interimsstyret som oppløst og følgelig interimsperioden som avsluttet. Dermed har styret bare én oppgave – å kalle inn til et konstituerende representantskapsmøte som kan velge nytt styre. Det sittende styre har ikke mandat til å supplere seg selv eller oppnevne nytt styre, sier Hjeltnes, Sletteland, Habbestad, Larsson og Hegre til Bergens Tidende.

De fem understreker at dette ikke er noe nytt forslag, men at en slik struktur følger av vedtektene for Borealis, og at opprettelsen av medlemsrådet vil være en god løsning på problemene som er oppstått. De oppfordrer til at et konstituerende representantskapsmøte finner sted så snart som mulig, og i hvert fall innen årets utgang, skriver BT.

Hele artikkelen kan du lese i Bergens Tidendes nettversjon her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev