Komponist Thomas Leypoldt (t.v.) og filmregissør Anders Øvergaard i Andyax Productions (Foto: Andyax Productions)

Komponister ut mot royalty-frie kataloger

Den europeiske komponistforeningen går hardt ut mot royalty-frie musikkataloger og blinker ut Epidemic Sound som hovedmål for angrepet. Et norsk filmselskap i oppstartsfasen illustrerer hvorfor billigløsninger vinner terreng.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Bestille musikk direkte fra en komponist? Leie (lisensiere) noe som allerede er innspilt? Velge fra en musikkatalog? Det er en enkel framstilling av valgene du har hvis du trenger musikk til filmen, TV-showet, spillet eller reklamen du skal lage.

Nå advarer den Brussel-baserte European Composer And Songwriter Alliance (ECSA) mot musikkataloger som tilbyr frikjøpt musikk, det vil si der komponistene selger innspillinger til katalogene til avtalt pris uten å beholde rettighetene.

Usunt
ECSAs har blinket ut den svenske tilbyderen Epidemic Sound som hovedmistenkt i en virksomhet som komponistene mener utnytter fattige komponister, undergraver opphavsretten og gjør det vanskelig for komponistene å bygge en sunn økonomisk virksomhet rundt sin musikk.

Folkeopplysning
Jørgen Karlstrøm er styreleder for Komponistforeningen her hjemme, og er dessuten visepresident (nestleder) i styret til ECSA.

Utspillet mot Epidemic Sound er ifølge Karlstrøm først og fremst ment som en klargjøring av forskjellene mellom tradisjonell lisensiering av musikk til video, spill, tv eller reklame og de som tilbyr frikjøpt (buy-out), royaltyfri, musikk.
– I buy-out-avtaler har komponisten i realiteten ingen rettigheter, sier han.

Styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm (Foto: Renate Madsen)

Karlstrøm mener at flere av rettighetene som finnes i den norske åndsverkloven og i EUs nye åndsverkdirektiv forsvinner i tjenester som tilbyr kataloger av frikjøpt musikk, som Epidemic Sound og flere andre.
– Ikke minst gjelder det retten til navngivning, som er veldig viktig for en komponist som ønsker å bygge sin profil i et marked. I slike kataloger forsvinner opphaverens navn til fordel for selskapet som selger musikken til produsentene.

Rimelig betaling?
Han understreker at dette ikke handler om forfengelighet, men om en mulighet til å skape en sunn økonomisk virksomhet for en komponist.

Dessuten peker Karlstrøm på reglene om at betalingen for bruk av musikk skal være «rimelig».
– I tillegg kommer EUs nye opphavrettsdirektiv med formuleringer om at vederlaget skal være proporsjonalt med hvordan musikken er brukt. Det kan eksempelvis innebære at betalingen skal reflektere hvor mange mennesker en tv-produksjon med musikk vises for, og hvor mange ganger den vises, fordi dette ofte sier noen om den økonomiske verdien musikken inngår i. Økt bruk bør bety økt betaling. En slik sammenheng blir umulig med slike utkjøpsavtaler. Disse reglene gjelder allerede i EU, og kommer også til å gjelde i EØS-landet Norge, sier han.

Enkelt nok
Han avviser argumentet om at det eksisterende systemet, der en produsent inngår en avtale med en komponist/produsent, og den som viser filmen eller reklamen dessuten må betale TONO-vederlag for visningene, er for tungvint i praktisk bruk.
– Dette har etter min mening ingen rot i virkeligheten. Systemet er godt organisert og lett å håndtere.

– Det som kan være tungvint er når det må forhandles direkte med de som sitter på innspillingsrettighetene, og det er som regel ikke komponistene, sier han.

Ber om innspill
Dersom produsentene virkelig mener det eksisterende systemet er komplisert å bruke, ber han om at de tar opp problemene og kommer med forslag om forbedringer i stedet for å gå til tjenester som undergraver opphavsrettighetene, om som dessuten skal øke aksjeverdiene i eget selskap.
– I vårt system er aktørene, som TONO, non-profit, i tråd med opphavernes interesser, sier Jørgen Karlstrøm.

Den europeiske paraplyorganisasjonen for komponister organiserer komponistforeninger med til sammen 30 000 medlemmer. I Norge er NOPA og Komponistforeningen medlemmer.

Prispress
I arbeidet med denne artikkelen søkte vi etter kunder av Epidemic Sound, og fant fort fram til det unge Andyax, som ledes av filmmaker Anders Øvergaard. I tillegg til å være bruker av Epidemic Sounds’ musikkbibliotek, har Andyax publisert en video om katalogtjenesten sponset av Epidemic Sound selv.

Likevel håper Øvergaard at han i framtiden vil få budsjett til å bestille mer spesialskrevet musikk fra komponist Thomas Leypoldt, som han har jobbet med i flere prosjekter, blant annet i dokumentaren Drømmen om Mount Everest fra 2016.

– En katalog kan være praktisk, og ikke minst billigere, men jeg har jo mest lyst til å bruke Thomas. Vi jobber veldig godt sammen, og resultatet blir mer ekte, ikke minst fordi han kan jobbe tett på ideen i et prosjekt og levere mer skreddersydde løsninger som fungerer bedre.

Tilbyr skreddersøm
Øvergaard er utdannet fra Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, og har gjort kortfilm, fiksjon og reklame. Nå jobber Andyax mest med presentasjonsvideoer for kommuner og firmaer.
– Hver gang vi får en ny kunde prøver jeg å få gjennomslag for å lage skreddersydd musikk til produksjonen. Svaret er at det ikke finnes budsjett for dette og at de vil bruke ferdiglaget musikk, sier han, og sikter til musikk fra kataloger som Artlist eller Epidemic Sound.

– Perfekt egnet
Oscar Höglund, direktør og en av grunnleggerne av Epidemic Sound svarer slik i en e-post til Ballade.no:
– Vi ble overrasket over å finne ut at ESCA har offentlig fordømt Epidemic uten å involvere oss, eller – såvidt vi vet – noen av våre musikere. Men det er ikke så overraskende at de har tatt dette standpunktet, siden de kommer fra den mer tradisjonelle siden av industrien, som vi vil bryte opp.

– Døren vår er alltid åpen, og vi setter oss gjerne ned med ESCA for å oppdatere dem på hvordan vår modell er perfekt egnet til musikkdistribusjon i den digitale alderen, og for at de skal kunne høre direkte fra våre musikere om hvordan teamet vårt og forretningsmodellen støtter opp om dem både finansielt og kreativt, sier Höglund. (red. oversettelse)*

Mer info:
Se og hør mer om Andyax på YouTube. Les mer om ECSA her, og om Epidemic Sound her.

*Höglund svarte Ballade på engelsk, og det er vår oversettelse av sitatene. Slik lyder originalen:
Oscar Höglund, CEO and cofounder says: «We were surprised to find out that ESCA has publicly condemned Epidemic without engaging with us – or to our knowledge – any of our musicians. But it is not so surprising that they took this viewpoint as they come from the more traditional part of the industry, which we’re disrupting. Our door is always open and we’re happy to sit down with ESCA to bring them up to speed on how our model is perfectly suited to the distribution of music in the digital age, and for them to hear first-hand from our musicians about how our team and business model supports them both financially and creatively.”

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev