Komponistforeningens styreleder med sentrale verv i europeisk musikkliv.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, © Renate Madsen

Tirsdag denne uka ble Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, valgt til visepresident i ECSA – Europas største organisasjon for opphavere. Han ble samtidig valgt til styreleder for ECF Committee (komiteen for kunst- og samtidsmusikk), skriver Norsk Komponistforening i en pressemelding.

– Norske og europeiske komponister arbeider stadig oftere på kryss og tvers av landegrensene i Europa. Da blir det enda viktigere at vilkårene på hele kontinentet er rettferdige og gode for alle. Det handler om økonomi, det handler om politikk, og om mulighetene til å skape musikk av alle slag, sier den nyvalgte visepresidenten.

ECSA – European Composer & Songwriter Alliance – representerer over 30 000 komponister og låtskrivere, og har i følge Komponistforeningen vært en drivkraft i utformingen av EUs opphavsrettsreform de siste årene.

ECSA bidro sammen med amerikanske kollegaer til at den største opphavsrettsreformen på mange tiår i USA, The Music Modernization Act, ble vedtatt i Kongressen i 2018. ECSA har videre dannet The Authors’ Group, der europeiske journalister, forfattere, regissører, dramatikere og musikkskapere er inkludert.

Gruppenes samarbeid har tydelig påvirket det kommende opphavsrettdirektivet, og vil jobbe fremover for gode vilkår for opphavere.

– Vi har kommet langt i arbeidet med både opphavsrettsreform og med bevisstheten om kjønnsbalanse, men det er fortsatt mye igjen å gjøre, sier Karlstrøm.

– På begge områdene ligger Norge i front i utviklingen, og vi kan både bidra og lære i møte med våre kollegaer i Europa. Jeg er også veldig glad for at ECSA på denne generalforsamlingen vedtok en likestillingsagenda som forplikter, og vi tok viktige organisasjonsmessige steg i valgprosessen gjennom å synliggjøre og å velge kvinner til det styrende nivået i organisasjonen, forteller han.

Jeg er også veldig glad for at ECSA på denne generalforsamlingen vedtok en likestillingsagenda som forplikter

Styret i ECSA består av ni medlemmer; de tre styre- og nestlederne i hver av komiteene APCOE (Popular Music), ECF (Art & Contemporary Music) og FFACE (Film and Audio-Visual Music).

Alfons Karabuda (Sverige) ble gjenvalgt som ECSA-president og styreleder av APCOE. Han har hatt posisjonen i 10 år. Karabuda er for øvrig leder av SKAP – interesseorganisasjon for svenske musikkskapere, samt visepresident av International Music Council ved UNESCO i Paris.

Som de første kvinnelige representanter til ECSAs styre ble Esther Gottschalk (Nederland) og Jana Andreevska (Makedonia) valgt til nestledere i ECF, komiteen for komponister.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk komponistforening, Creo og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

Publisert:

Del: